Zakonski propisi, pravilnici, standardi, uredbe i međunarodni dokumenti

Zakoni relevantni za osnivanje, upravljanje i poslovanje knjižnica.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 98/2019)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1945.html

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 35/08, 127/2019)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/259439.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/253304.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/258359.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_847.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) (NN 106/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst) (NN 126/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html


Pravilnici

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_81_1506.html

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1318.html

Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/20)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_78_1483.html

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/308262.html

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288524.html

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_107_1886.html


Standardi

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html

Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/272719.html

Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339618.html

Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html


Uredbe

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/04)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312673.html


Međunarodni dokumenti

UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice

Knjižnice i intelektualna sloboda, izjava IFLA/FAIFE

IFLA -in manifest o internetu

IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice

Kopenhaška deklaracija

PULMAN-smjernice

IFLA-ina izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i antikorupciji

Knjižnična politika za Europu – Bečka deklaracija

IFLA – ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu

IFLA -ine Smjernice za građu laganu za čitanje 
Smjernice za građu laganu za čitanje (pdf dokument, 237,61 kB)

IFLA -ine smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom
Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom (pdf dokument, 469,30 kB)

IFLA – Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom : lista za samoprocjenu
Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom (pdf dokument, 69,88 kB)

IFLA – Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja: smjernice za knjižničare
Primjena istraživanja u promicanju pismenosti (pdf dokument, 316,63 kB)

IFLA-in etički kodeks za knjižničare i druge informacijske stručnjake

IFLA-in manifest o knjižničnoj statistici

Pravo na e-čitanje (EBLIDA)

IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice
IFLA-UNESCO Manifest za digitalne knjižnice (pdf dokument, 306,06 kB)