Školske knjižnice

Prema Standardu za školske knjižnice, školska knjižnica je “organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižnog  osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja”.

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice ističe ulogu školskih knjižnica u pružanju obavijesti i spoznaja bitnih za uključivanje učenika u suvremeno društvo znanja i informacija koje ih, u skladu s tim ciljevima, opskrbljuju vještinama za cjeloživotno  učenje te razvijaju njihovu maštu i kreativnost.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji djeluje ukupno 70 škola i 1 učenički dom i 1 umjetnička škola, od toga 55 osnovnih i 15 srednjih škola.

Adresar školskih knjižnica VSŽ

Školska knjižnice VSŽ 2015.

Školske knjižnice VSŽ 2014.

Školske knjižnice VSŽ 2013.

Školske knjižnice VSŽ 2012.

Školske knjižnice VSŽ 2011.

Školske knjižnice VSŽ 2010.

Školske knjižnice VSŽ 2009.

Školske knjižnice VSŽ 2008.