Česta pitanja gkvk 2. listopada 2023.
Možda se odgovor na pitanje krije baš ovdje!

Česta pitanja i odgovori

Član Knjižnice možete postati ispunjavanjem pristupnice u Knjižnici na Informacijsko-posudbenom odjelu ili ispunjavanjem pristupnice putem aplikacije e-Zaki.

Za upis je potrebna osobna iskaznica ili osobna iskaznica i službeni dokument obrazovne ustanove (za studente). Učenici srednjih škola upisuju se uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika, a djeca do 15 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika i uz predočenje dokumenata iz kojih je vidljiva godina rođenja.

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao ustanova koju financira tijelo jedinice lokalne samouprave dužna je voditi službenu evidenciju korisnika putem osobnog identifikacijskog broja.

Pravo korištenja usluga knjižnice ostvaruje se učlanjivanjem u knjižnicu. Ovisno o vrsti članarine, sljedeće su cijene:

  • odrasli – 15,00 €
  • djeca, mladi do 18 godina, studenti i umirovljenici – 10,00 €
  • kolektivni upisi (15 i više članova) – 7,00 €
  • mjesečna članarina – 3,00 €
  • dnevna članarina – 1,00 €
  • Bibliobus VSŽ-a (godišnja članarina) – 5,00 €
  • Ogranak Bošnjaci, Narodna knjižnica i čitaonica Bošnjaci (godišnja članarina) – 5,00 €

Ne, članovi Bibliobusa mogu koristiti samo usluge Bibliobusa, a ako žele koristiti usluge Matične knjižnice onda se moraju učlaniti u Knjižnicu sukladno pravilima.

Godišnja članarina traje godinu dana od dana upisa.

Mjesečna članarina traje mjesec dana od dana upisa.

Dnevna članarina traje jedan dan.

Da! Možete koristiti člansku iskaznicu koju ste dobili u Knjižnici ili digitalnu iskaznicu koja se generira u mobilnim aplikacijama Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci i eZaKi.

Nažalost ne, članskom iskaznicom isključivo se može koristiti njezin vlasnik.

Trebate odmah javiti Knjižnici jer ste odgovorni ukoliko netko zloupotrijebi Vašu iskaznicu, tj. posudi knjižničnu građu na Vaše ime. Dežurni informatori uputit će Vas u daljnju proceduru. Članu se izdaje nova iskaznica uz naknadu troška izrade koja iznosi 1,50 €.

Može se posuditi šest jedinica knjižnične građe na rok od 14 dana.  

Članovi s mjesečnom članarinom mogu posuditi četiri jedinice knjižnične građe. Članovi s dnevnom članarinom ne mogu posuđivati knjižničnu građu.

Ne, novine i časopisi se ne posuđuju. Dostupni su samo za korištenje u prostoru Knjižnice.

Da, iz posudbe je izuzeta građa iz Zavičajne zbirke Cibaliana, Spmen-zbirke Ivana Vanje Radauša, Referenta zbirka (enciklopedije, leksikoni i rječnici), Zbirke BDI, novine, časopisi i građa pristigla međuknjižničnom posudbom. Ovu je građu moguće dobiti na korištenje u Znanstvenom odjelu.

Rok posudbe se može produžiti tri puta, ukoliko posuđena građa nije rezervirana od strane drugog korisnika.

Rok posudbe možete produžiti osobnim dolaskom u Knjižnici, telefonski ili putem aplikacije eZaki.

U ovom slučaju snosit ćete troškove zakasnine koja iznosi 0,10 € dnevno za jedinicu knjižnične građe.

Izgubljena građa nadoknađuje se istom ili sličnom građom jednake vrijednosti.

Knjige ili neku drugu vrstu građe možete rezervirati putem interneta. Rezervacije funkcioniraju i preko mobilnih aplikacija Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci i eZaKi.

Rezervacija se naplaćuje prema važećem Cjeniku, iznosi 0,70 €.

Ukoliko je moguće potrebnu literaturu dobit ćete odmah. Za složenije upite treba ispuniti zahtjev za pretraživanjem literature u Znanstvenom odjelu. Isti je zahtjev moguće preuzeti s mrežnih stranica Knjižnice te ga dostaviti na mail znanstveniodjel@gkvk.hr, kao i preko mobilne aplikacije Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci.

Odjednom se može naručiti do tri naslova. Rok posudbe se razlikuje ovisno o knjižnici iz koje je traženi naslov posuđen. Knjige pristigle međuknjižničnom posudbom iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu se u pravilu posuđuju na 14 dana.

Služba za međuknjižničnu posudbu NSK-a može taj rok skratiti ili produžiti ako procijeni da je to potrebno, ovisi o broju primjeraka koje posjeduju i koliko je poslani naslov tražen. Knjige pristigle iz ostalih knjižnica se isto mogu zadržati koliko to matična knjižnica iz koje je naručen naslov odredi, najčešće 15 ili 30 dana. Građu naručenu međuknjižničnom posudbom možete koristiti isključivo u prostoru Znanstvenog odjela. Posudba izvan Knjižnice nije moguća.

Možete naručiti i preslike članaka iz stručnih časopisa (domaćih i stranih) i u tom slučaju plaćate račun koji stiže s preslikama i koji ovisi o broju kopiranih stranica.

Kada Knjižnica ne posjeduje traženi naslov obraćamo se drugim knjižnicama u Hrvatskoj ili inozemstvu. Ta usluga naziva se međuknjižnična posudba. U slučaju posudbe iz inozemstva Knjižnica prosljeđuje Vaš zahtjev Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK-a) posredstvom koje se odvija inozemna međuknjižnična posudba. Osim knjiga moguće je naručiti fotokopije članaka. Trošak usluge Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci je besplatan. Korisnik snosi troškove poštarine i možebitne troškove ustanove iz koje se građa naručuje, a koji se razlikuju od ustanove do ustanove.

Da, računala su dostupna za korištenje u Informatičkoj učionici i svim odjelima Knjižnice. Na računalima su dostupni osnovni programi Microsoft Office paketa te su sva računala spojena na internet.

Da, usluga skeniranja obavlja se na odjelima Knjižnice, a naplaćuje se prema važećem Cjeniku.

Da, građu možete fotokopirati na jednom od odjela knjižnice (c/b ili u boji). Ova usluga se naplaćuje prema važećem Cjeniku.

Da, u cijeloj knjižnici dostupan je bežični Internet i besplatan je.

Korištenje interneta za korisnike Knjižnice je besplatno, a za ostale se naplaćuje prema važećem Cjeniku.

Iako niste član, u prizemlju Knjižnice, na Informacijsko-posudbenom odjelu možete koristiti internet, računalo za obradu teksta te usluge fotokopiranja, tiskanja, skeniranja (prema važećem Cjeniku). Možete čitati dnevni tisak, pogledati izložbu, a djeca koja nisu članovi Knjižnice mogu koristiti prostor Dječjeg dnevnog boravka. Također su Vam dostupni različiti vodiči

Možete koristiti vlastito računalo u Knjižnici. Za sva računala omogućen je besplatan pristup internetu.

Imamo! Cijela Knjižnica je klimatizirana.

Skip to content