Odjeli i zbirke gkvk 16. siječnja 2023.

Odjeli i zbirke

Informacijsko-posudbeni odjel

Informacijsko-posudbeni odjel nalazi se u prizemlju Knjižnice. Na ovome se odjelu obavlja posudba i povrat građe kao i učlanjenje.

U prostoru Informacijsko-posudbenog odjela se nalaze i dva uređaja za samorazduženje i samozaduženje građe koji korisnicima omogućuje samostalan povrat i posudbu građe.

Dio je Odjela i čitaonica dnevnog tiska u kojoj korisnici mogu iščitati sve dnevne novine kao i lokalne tjednike.

Odjel je opremljen i s računalima na kojim korisnici mogu pretraživati internet ili ih koristiti za druge potrebe. Kako je ovaj Odjel osmišljen kao dnevni boravak građana korisnicima je ponuđen šah kao vid zabave.

Na Odjelu se nalazi i Oglasna ploča grada gdje se svi korisnici i slučajni prolaznici mogu informirati o svim događanjima u Vinkovcima.

Najmlađi korisnici svoje vrijeme mogu provoditi u Dječjem dnevnom boravku koji je opremljen didaktičkim igrama i slikovnicama. U ovome prostoru djeca provode svoje slobodno vrijeme isključivo uz roditeljski nadzor.

Najveći dio Informacijsko-posudbenog odjela je predviđen za Izložbeno-galerijski prostor u kojem se održavaju kako gostujuće tako i izložbe Knjižnice. Izložbeno-galerijski prostor je dostupan svim zainteresiranim uz prethodan dogovor s Knjižnicom.

Ovaj se dio prostora vrlo lako transformira u konferencijsku dvoranu s 200 sjedećih mjesta pa se u njemu održavaju i razni koncerti, predavanja, promocije, prikazivanja filmova i drugi događaji na kojima prisustvuje veći broj zainteresiranih.

Kontakt

Časopisi dostupni u Informacijsko-posudbenom odjelu:

 1. Jutarnji list
 2. Večernji list
 3. Glas Slavonije
 4. Sportske novosti
 5. Vinkovački list
 6. Elle
 7. Ljepota i zdravlje
 8. Gloria
 9. Doktor u kući
 10. Story
 11. Ekran
 12. Dom i Dizajn
 13. Vukovarski list
 14. Županjski list
 15. Hrvatske šume
 16. Matica
 17. Vijenac
 18. Olimp
 19. Auto

Dječji odjel Dječja knjižnica mira

Dječji odjel vinkovačke Knjižnice najstariji je u Hrvatskoj. Prva dječja knjižnica u Hrvatskoj osnovana je u Vinkovcima davne 1937. godine. Vodio ju je prvi dječji knjižničar u Hrvatskoj Dušan Benko. Nakon gašenja Knjižnice za vrijeme Drugoga svjetskog rata rad Dječjega odjela obnovljen je 1960. godine. Treća obnova rada Dječjega odjela dogodila se 1994. godine. Od tada se ovaj odjel i službeno naziva Dječji odjel Dječja knjižnica mira. U trenutku obnavljanja predstavljao je najmoderniji dječji odjel u Republici Hrvatskoj.

Dječji odjel Dječja knjižnica mira nalazi se na prvom katu Knjižnice. Zasigurno je jedan od najmodernijih i najopremljenijih dječjih odjela u Republici Hrvatskoj. Sastoji se od 30 000 jedinica građe koje okupljaju naslove s područja dječje književnosti, lektirne naslove, časopise za djecu i mlade, kao i stručnu dječju literaturu. Važan dio fonda je zbirka knjiga za roditelje koja se sastoji od naslova i časopisa vezanih za odgoj, obitelj i rad s djecom.

Dio Dječjega odjela je i igraonica u kojoj se dva dana u tjednu, u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima održavaju vođene igraonice za djecu od tri do šest godine. Sve su igraonice pedagoško-didaktički prilagođene dobi djece, a vodi ih stručno osoblje knjižnice, odgojiteljica ili knjižničarka. Igraonica je opremljena mnoštvom igračaka, od didaktičkih za one najmlađe do društvenih igara za one nešto starije. Prostor igraonice je moguće koristiti i izvan termina u kojima se održavaju vođene igraonice.

Još jedan dio Dječjega odjela Dječje knjižnice mira koji je iznimno važan za stvaranje i održavanje čitateljskih navika je prostor za mlade od petoga do osmoga razreda. U ovome prostoru omogućeno je korištenje i posudba građe koja je predmet interesa tinejdžera. Također, korisnici mogu u ovome prostoru provoditi svoje slobodno vrijeme, družiti se, pisati svoje zadaće i seminarske radove uz minimalnu prisutnost odraslih i djece mlađe ili starije dobi.

U Dječjem odjelu nalazi se i prostorija za tihi rad koja korisnicima omogućuje čitanje, istraživanje, ispunjavanje školskih obveza i učenje.

Voditeljica Sonja Šimić, mag. bibl.

 

Kontakt

Časopisi dostupni u Dječjem odjelu:

 1. Modra lasta
 2. Smib: smilje i bosilje: zabavno poučni list za djecu
 3. Zrno: časopis “Porodica i škola”: za roditelje i nastavnike, za školu i obitelj
 4. Školske novine: polumjesečnik za učitelje, nastavnike i profesore
 5. Moj planet: časopis s kojim se zabavljam i istražujem svijet
 6. Prvi izbor: list za učenike mlađih razreda
 7. Dijete i društvo = Child and society: časopis za promicanje prava djeteta
 8. Dijete, vrtić, obitelj: časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima
 9. Dijete, škola, obitelj: časopis za odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima

Odjel književnosti

Odjel književnosti nalazi se na prvom katu Knjižnice. Najveći je odjel Knjižnice s fondom od 50.000 jedinica građe. Raznolikošću i bogatstvom beletrističke literature nastoji zadovoljiti potrebe korisnika za čitanjem. Uz beletristiku Odjel književnosti daje na korištenje i posudbu stručne građe s područja književnosti, kao što su teorija književnosti, književna kritika i povijest književnosti.

Uz književnost na Odjelu književnosti nalazi se i stripoteka  za ljubitelje stripa s mnoštvom domaćih i stranih strip-naslova.

Korisnicima je omogućeno samostalno zaduživanje i razduživanje građe i pretraživanje građe, a za pomoć i preporuke uvijek na raspolaganju stoji stručno osoblje Knjižnice.

Odjel književnosti opremljen je prostorom za čitanje, televizorom i računalima od kojih je jedno prilagođeno slijepim i slabovidnim osobama. Uz to se računalo nalazi i brajični pisač.

Voditeljica Tija Pažanin, dipl. knjiž. i prof.

Kontakt

Časopisi dostupni u Odjelu književnosti:

 1. Forum: časopis HAZU-a
 2. Tema: časopis za knjigu 
 3. Quorum: časopis za književnost
 4. Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i javni život 
 5. Književna smotra: časopis za svjetsku književnost
 6. Kolo: časopis za književnost, umjetnost i kulturu
 7. Kvadrat – časopis za strip

Multimedijalni odjel

Povijest Multimedijalnoga odjela seže u davnu 1965. godinu kada je u vinkovačkoj Knjižnici otvorena Diskoteka. Kasnije se otvara i Dijateka, a nakon Domovinskoga rata 1995. godine otvorena je prva CD-ROM posudionica u Hrvatskoj. Svi spomenuti odjeli predstavljaju svojevrsni multimedijalni odjel onoga vremena.

Novi Multimedijalni odjel Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci nalazi se na drugom katu Knjižnice. Osim Audiovizualne građe koja je postala standardna knjižnična građa, sadrži nove IT tehnologije, računala, igraće konzole PlayStation 5, STEM tehnologije, kao što su micro:bitovi, STEM box stol s Micro:Maqueen Plus V2 roboomt, BOSON uređaje, 3D olovke, 3D printere i VR tehnologiju.

Veći dio opreme može se koristiti samostalno, a za dio opreme koji zahtijeva znanja s područja programiranja, digitalnoga dizajna i slično organiziraju se radionice koje vodi stručno osoblje Knjižnice.

Voditelj Domagoj Potlimbrzović, mag. bibl.

Kontakt

Oprema dostupna na Multimedijalnom odjelu:

 1. PlayStation 5
 2. Gaming računala
 3. micro:Maqueena uređaji
 4. 3D printeri
 5. 3D olovke
 6. VR naočale
 7. micro:bit uređaji
 8. Stem box stol

Znanstveni odjel

Znanstveni odjel sljedbenik je Studijskoga odjela Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, odnosno Studijske čitaonice koja je utemeljena 1968. godine.

Znanstveni Odjel se nalazi na drugom katu Knjižnice. Posjeduje fond od oko 40 tisuća jedinica. Čuva i daje na korištenje i posudbu stručno-znanstvenu građu, kao i popularno-znanstvenu građu sa svih područja ljudskoga znanja. Odjel posjeduje i referentnu zbirku koja se sastoji od različitih enciklopedija, leksikona, rječnika hrvatskoga jezika, rječnika stranih jezika i stručnih rječnika. Znanstveni odjel daje na korištenje nekoliko desetaka naslova popularnih i stručno-znanstvenih naslova iz različitih znanosti.  Pristup građi  je slobodan, a u svakome se trenutku može obratiti za pomoć i stručnom osoblju Knjižnice.

Građu je moguće posuditi u skladu s Pravilima posudbe. Iz posudbe je izuzeta referenta zbirka koja se može koristiti isključivo u prostoru Znanstvenoga odjela.

Uz posudbu građe Odjel pruža usluge fotokopiranja, skeniranja, prebacivanja na CD i pretraživanja interneta. Korisnicima je omogućeno tzv. sastavljanje tema. U praksi to znači da korisnik ostavlja traženu temu i u dogovoreno vrijeme dolazi u Knjižnicu gdje ga već čeka pripremljena građa. Temu je moguće dostaviti i e-poštom.

Korisnicima također stoji na raspolaganju Informatička učionica gdje im je omogućeno korištenje računala u istraživačke svrhe i tihi rad.

Voditelj Tihomir Marojević, knjiž. sav.

Kontakt

Časopisi dostupni u Znanstvenom odjelu:

 1. Čovjek i svemir: časopis zagrebačke zvjezdarnice
 2. Časopis Obnova
 3. Časopis za suvremenu povijest
 4. Ekonomija = Economics: časopis za ekonomsku teoriju i politiku
 5. Hrašće: časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest 
 6. Hrčak: glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva
 7. Hrvatska vodoprivreda: [mjesečnik Hrvatskih voda] 
 8. Hrvatske šume: časopis za popularizaciju šumarstva 
 9. Hrvatske vode: časopis za vodno gospodarstvo
 10. Hrvatski iseljenički zbornik
 11. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika
 12. Matematičko fizički list: [za učenike i nastavnike]
 13. Meridijani: časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja
 14. National geographic
 15. Poljoprivreda = Agriculture
 16. Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja
 17. Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest
 18. Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku
 19. Vjesnik bibliotekara Hrvatske: [tromjesečni časopis]
 20. Vukovarsko-srijemski učitelj: godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Odjel za mlade

Odjel za mlade je novoutemeljeni odjel Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Nalazi se na drugom katu Knjižnice. Na ovome odjelu ponajprije mladi imaju mogućnost druženja, čitanja i pregledavanja literature koja je namijenjena isključivo njima. Radi se o popularno-znanstvenim naslovima i časopisima kojima je svrha razvijanje i zadržavanje čitalačkih navika mimo lektirnih naslova.

Osim knjižne građe Odjel je opremljen računalima, televizorom i društvenim igrama kako bi mladi što ugodnije mogli provesti svoje slobodno vrijeme.

Ovaj je Odjel specifičan jer nema zaposlenika te mladi svoje vrijeme provode bez nadzora zaposlenika.

Voditeljica Tija Pažanin, dipl. knjiž. i prof.

Spomen-zbirka Ivana Vanje Radauša

Spomen-zbirka Ivana Vanje Radauša, akademskog kipara, slikara i pjesnika te našeg zavičajnika obiteljski je dar njegove supruge Jelke Ribarić-Radauš i njegove tri kćerke.

Zbirka je zatvorenog tipa i u vlasništvu je Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 1998. godine. Sadrži 7.500 svezaka od kojih posebnu vrijednost imaju stare i rijetke knjige (tiskane do 1850. godine) te knjige iz zavičajne književnosti.

U Zbirci se mogu pronaći: knjige iz svih područja znanosti, periodika, katalozi izložbi, arhivska građa na mnogim svjetskim jezicima, što govori o širokom spektru interesa našega zavičajnika, a posebno se ističu pojedini raritetni primjerci knjiga: izdanja Reljkovićeva Satira iz 1779. ,1857. i 1871. godine, Kuchnik Stipana Josipa Relkovića iz 1796., rana izdanja Ilije Okrugića, Kosora i Kozarca. U ovoj se zbirci čuva i najstarija knjiga u Knjižnici, Vetruvijeva Aritmetika iz 1567. godine.

Ivan Vanja Radauš (Vinkovci, 29. travnja 1906. – Zagreb, 24. travnja 1975.), hrvatski kipar, slikar i pisac. Studirao je kiparstvo na Akademiji, od 1924. do 1930. godine. Izlaže od 1932. na mnogim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Bio je redoviti profesor na zagrebačkoj akademiji od 1945. godine.

Vanja Radauš za života je objavio dvije zbirke pjesama, Slavonijo zemljo plemenita 1969. i zbirku Kosilica vremena, objavljenu 1971. godine. Posthumno je 1994. godine objavljena zbirka pjesama Requiem za tifusare, a 2000. godine dr. Hrvojka Mihanović-Salopek priredila je knjigu pjesama Buđenje snova.

Voditeljica Željka Djeke, dipl. knjiž. i prof.

Kontakt

Ivan Vanja Radauš

Zavičajna zbirka Cibaliana

Zavičajna zbirka Cibaliana najvredniji je dio fonda Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. U njoj se prikuplja i čuva sva građa vinkovačkih autora koji su za Vinkovce vezani rođenjem, smrću ili svojim radom. Također, prikuplja se sva građa koja govori o Vinkovcima te građa koja je tiskana u Vinkovcima do 1990. godine. Zbirka broji oko pet tisuća jedinica građe te je strukturirana u nekoliko cjelina. Najveći dio čine monografije, a tu su još i časopisi i novine, audiovizualna građa i sitni tisak. Posebnu vrijednost Zbirke čine rukopisi. U Cibaliani se danas čuvaju rukopisi Joze Ivakića, Ivana Kozarca, Josipa Kozarca, Slavka Mađera, Miroslava Mađera, Ivana Vanje Radauša i Zlatka Tomičića.

Zbirka sadrži i nekoliko manjih zbirki, a to su:

 • Zbirka Antuna Babića
 • Zbirka Gorana Rea
 • Zbirka Eichinger
 • Nova rukopisa zbirka Josipa Kozarca
 • Stara rukopisna zbirka Josipa Kozarca
 • Ostavština Slavka Mađera
 • Ostavština Miroslava Mađera
 • Zbirka Héderváry
 • Zbirka Domovinskoga rata
 • Zbirka starih knjiga i časopisa
 • Zbirka izdanja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci
 • Zbirka ocjenskih radova
 • Zbirka obveznoga primjerka
 • Zbirka rukopisa i fotografija Ivana Vanje Radauša
 • Zbirka rukopisa Zlatka Tomičića.

Zbirka je zatvorenoga tipa, a nalazi se na drugom katu Knjižnice. Građa se može dobiti na korištenje isključivo u Knjižnici, odnosno u prostorijama Znanstvenoga odjela.

Voditelj Tihomir Marojević, knjiž. sav. 

Kontakt

Časopisi dostupni u Zavičajnoj zbirci:

 1. Artikulacije: časopis za čitanje
 2. Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja
 3. Kolivka: glasilo Udruge Vinkovački šokački rodovi
 4. Moji Vinkovci: spomenar za povijest, umjetnost i kulturu
 5. Pitalica
 6. Sokolski vjesnik
 7. Vukovarsko-srijemski učitelj: godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja
Skip to content