Izjava o pristupačnosti

Opći dio

 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovcikoje se nalazi na adresiIvana Gundulića 6, Vinkovci.

 

Status usklađenosti*

 

Mrežno sjedište http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj – pojedini dijelovi sadržaja web stranice nisu usklađeni sa Zakonom

 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 

 1. neusklađenosti sa Zakonom

   

 • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut.
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
 • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
 • Navigacija u sidebaru prikazuje padajuće izbornike na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na određeni element.

 

 1. nerazmjerno opterećenje
 • za neusklađenosti navedene pod točkom a), Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovcise poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona

 

 1. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

 

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojime su posjetiteljima ponuđene slijedeće opcije:

 • Promjena veličine fonta na stranici.
 • Zamjena postojećeg fonta na stranici alternativnim fontom.
 • Poništavanje promjene veličine fonta na stranici.
 • Olakšana navigacija putem tipkovnice isticanjem poveznica za navigaciju u lijevom gornjem kutu stranice.
 • Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta).
 • Podcrtavanje poveznica.
 • Isticanje poveznica pozadinskom bojom.
 • Prikaz slika na stranici u sivim tonovima.
 • Poništavanje svih odabranih opcija za pregled stranice u izvornom obliku.
 • Jednostavan pristup poveznici na stranicu “Sadržaj portala” koja prikazuje poveznice na kompletan sadržaj mrežne stranice.
 • Jednostavan pristup poveznici na stranicu “Pomoć” koja vodi na ovu stranicu s uputama za korištenje izbornika pristupačnosti i popisom nepristupačnog sadržaja na ovoj mrežnoj stranici.
 • Mogućnost jednostavnog slanja povratnih informacija u vezi pristupačnosti sadržaja na ovoj mrežnoj stranici klikom na poveznicu “Povratne informacije”.

 

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti,  može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: knjiznica@gkvk.hr

 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

* Zakon definira mogućnost provođenja procjene i utvrđivanja nerazmjernog opterećenja za provedbu.

Ako tijelo javnog sektora, a temeljem procjene iz stavka 1. članka 8. Zakona, utvrdi da bi ispunjenje zahtjeva iz članka 6. Zakona za određenu mrežnu stranicu ili programsko rješenje za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti zahtjevima pristupačnosti.

U tom slučaju, tijelo javnog sektora dužno je u izjavi o pristupačnosti iz članka 9. Zakona objasniti dijelove zahtjeva pristupačnosti s kojima se nije moglo uskladiti i, ako je primjereno, predvidjeti drugi način pristupa sadržaju.