Narodne knjižnice

Prema UNESCO-vu Manifestu za narodne knjižnice, narodna je knjižnica mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućava neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavještavanju, gajenju mira i duhovnog blagostanja.

Temeljne su zadaće narodne knjižnice, među ostalim, stvaranje i jačanje čitalačkih navika djece i mladih, potpora formalnom i doživotnom obrazovanju, poticanje kreativnosti, promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu, gajenje multikulturalnosti, osiguranje pristupa svim vrstama izvora znanja, razvijanje pismenosti i sl.
Narodne knjižnice u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema Zakonu o knjižnicama su: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar, Gradska knjižnica Vukovar s ograncima u Borovu naselju i Sotinu, Narodna knjižnica Lovas, Gradska knjižnica Županja, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Gradska knjižnica Otok, Općinska narodna knjižnica Drenovci i Narodna knjižnica i čitaonica Babina Greda.

Adresar narodnih knjižnica VSŽ

Narodne knjižnice VSŽ 2017.

Narodne knjižnice VSŽ 2016.

Narodne knjižnice VSŽ 2015.

Narodne knjižnice VSŽ 2014.

Narodne knjižnice VSŽ 2013.

Narodne knjižnice VSŽ 2012.

Narodne knjižnice  VSŽ 2011.

Narodne knjižnice  VSŽ 2010.

Narodne knjižnice VSŽ 2009.

Narodne knjižnice VSŽ 2008.