Služba nabave i Služba obrade Tihomir Marojević 11. siječnja 2024.

SLUŽBA NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE / SLUŽBA OBRADE I ZAŠTITE KNJIŽNIČNE GRAĐE

Imaš pitanje? Kontaktiraj nas!

Redovitom nabavom te stručnom i tehničkom obradom knjižnične građe Gradska
knjižnica i čitaonica Vinkovci nastoji zadovoljiti kulturne potrebe, potrebe za
informiranošću i razonodom i edukacijske potrebe svih korisnika. Pri tom se vodi
kriterijem trajne kulturne vrijednosti i traženosti određene vrste knjižnične građe i
Smjernicama za izgradnju i upravljanje knjižničnim fondom Gradske knjižnice i
čitaonice Vinkovci. Nabava i obrada knjižnične građe vrše se centralizirano – na
jednom mjestu nabavlja se i obrađuje knjižnična građa za Gradsku knjižnicu i
čitaonicu Vinkovci, Bibliobus Vukovarsko-srijemske županije i Narodnu knjižnicu i
čitaonicu Bošnjaci.
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci skrbi za svu vrstu građe pohranjene u
knjižničnom fondu, brine o njezinom očuvanju i zaštiti u skladu s Pravilnikom o zaštiti,
reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023).

Dokumenti

Skip to content