O Knjižnici gkvk 13. srpnja 2015.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Imaš pitanje? Kontaktiraj nas!

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je samostalna javna ustanova koja organizira i pruža javnosti informacije i usluge, obrazovnog i kulturnog sadržaja koje zasniva na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, davanju na korištenje knjižnične građe i omogućavanju pristupa drugim izvorima.

Ima funkciju matičnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije od 1995. godine, što znači da skrbi o razvoju knjižničarstva u Županiji i koordinira rad navedenih knjižnica.

Knjižnična djelatnost važan je čimbenik u izgradnji društva znanja i time od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je narodna knjižnica koja zadovoljava kulturne, informacijske i obrazovne potrebe građana grada Vinkovaca i stanovnika šire okolice te omogućuje ostvarenje prava na znanje, demokratski i osobni razvitak svakog građanina. Njezina osnovna funkcija je sljedeća:

  • nabavlja, obrađuje, čuva i pruža na korištenje sveukupnu knjižničnu građu
  • razvija sve vrste pismenosti i sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju građana
  • organizira posebne aktivnosti namijenjene poticanju čitanja kod djece, mladeži, odraslih kao i osoba s posebnim potrebama
  • osigurava pristup informacijama kako iz svih znanstvenih područja tako i tijela javnih vlasti na lokalnoj, područnoj, državnoj i međunarodnoj razini u cilju razvoja civilnog društva
  • omogućava pristup javnosti mrežnim izvorima
  • omogućava kvalitetno provođenje slobodnog vremena
  • surađuje s drugim ustanovama i organizacijama važnim za ostvarivanje njezine uloge
  • sudjeluje u razvoju kulturnog, gospodarskog i društvenog života našega Grada i Županije

Uz redovitu svakodnevnu djelatnost, Knjižnica obilježava značajne datume, priređuje tematske izložbe knjiga, promocije, radionice, vrši edukaciju knjižničara i korisnika, priređuje odgojno-obrazovni rad s najmlađima, susrete s osobama različitih profila čiji rad prezentira široj društvenoj zajednici. Knjižnica surađuje s gradskim ustanovama, privrednicima i udrugama u našem Gradu i Županiji. Djelatnici Knjižnice odlaze na stručne skupove, radionice, seminare i tečajeve kako bi mogli pratiti pristup suvremenom knjižničarstvu i primijeniti ga u praksi.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci slijednica je Vinkovačke čitaonice koja je osnovana 1875. godine, najteže je stradala u Domovinskom ratu 1991. godine.

ravnateljica Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.

Upravno vijeće

Jasna Garvanović
Marina Markić
Sonja Šimić
Tija Pažanin
Danijela Rimac

Odjeli, zbirke i službe

Informacijsko-posudbeni odjel, Dječji odjel Dječja knjižnica mira, Odjel za mlade, Odjel književnosti, Znanstveni odjel, Multimedijalni odjel, Spomen-zbirka Ivana Vanje Radauša, Zavičajna zbirka Cibaliana

Putujuća knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci obilazi stajališta na području Vukovarsko-srijemske županije prema rasporedu stajanja.

Matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije

Ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci nalazi se u Bošnjacima na Trgu fra Bernardina Tome Leakovića 10, Bošnjaci, prvi kat Doma kulture.

Službene informacije i dokumenti

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci su organizirani:

  1. Registar zaposlenika
  2. Registar korisnika usluga.

Pristup registrima imaju samo odgovorne osobe za obradu podataka te registri nisu javno dostupni.

 

 

 

Povijest Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Knjižnice je najstarija gradska ustanova čija povijest seže u davnu 1875. godinu.

Saznaj više     

Skip to content