Županijska mreža knjižnica

Vukovarsko–srijemska županija broji 31 administrativnu jedinicu, 5 gradova i 26 općina. Od toga, svi gradovi (Vinkovci, Vukovar, Ilok, Županja i Otok) i 4 općine (Babina Greda, Drenovci, Lovas i Nuštar) imaju narodne knjižnice.

Mrežu narodnih i školskih knjižnica u Vukovarsko–srijemskoj županiji čine: