Županijska mreža narodnih i školskih knjižnica

Vukovarsko-srijemska županija broji 31 administrativnu jedinicu, 5 gradova i 26 općina.
Na području Županije djeluje 10 narodnih knjižnica: u 5 gradova i 5 općina.
Ukupno 8 narodnih knjižnica su samostalne ustanove: 5 u gradovima i 3 u općinama, a 2 su (u općinama) područne knjižnice drugoga grada, temeljem ugovora o povjeravanju djelatnosti:

  • samostalne ustanove u gradovima: Ilok, Otok, Vinkovci s jednim stacionarom, Vukovar s dva ogranka i jednim stacionarom te Županja i u općinama: Babina Greda, Drenovci s dva ogranka i Gunja.
  • ugovorom povjerena djelatnost: Nuštar (vinkovačkoj knjižnici) i Lovas (vukovarskoj knjižnici).

Pri Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci djeluje Bibliobusna služba Vukovarsko-srijemske županije. Bibliobus obilazi područja 20 jedinica lokalne samouprave, od toga 19 općina i 1 grada s ukupno 71 stajalištem. U ukupno 18 općina knjižnična djelatnost pruža se isključivo putem Bibliobusa.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji djeluje ukupno 70 škola, od toga 55 osnovnih škola i 15 srednjih škola, zatim 1 učenički dom (Dom učenika Vukovar) i 1 umjetnička škola (Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (osnovna i srednja)). Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (osnovna i srednja) i Dom učenika Vukovar nemaju knjižnicu i zaposlenika u knjižnici.

Ukupno je 70 škola, ali školskih je knjižnica 69. Svih 55 osnovnih škola ima knjižnicu. Srednjih škola ima 15, ali je 14 knjižnica, jer su Gimnazija Županja i Tehnička škola Županja smještene u istoj zgradi te imaju zajedničku knjižnicu.

Narodne knjižnice VSŽ – analiza stanja djelatnosti za 2020. godinu
Školske knjižnice VSŽ – analiza stanja djelatnosti za školsku 2019. 2020. godinu