Edukacije

Matična služba
Edukacije
2023.

Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici
Predavačice: Maja Krulić Gačan, prof., viša knjiž. i Ida Gašpar, mag. bibl., viša knjiž.
Održano: 10. studenoga

Flippity – učenje kao igra: mrežni alat za oblikovanje igara
Predavačica: Ana Sudarević, dipl. knjiž.
Održano: 21. travnja

Vizualni identitet knjižnice ili kako učiniti knjižnicu prepoznatljivom
Predavačica: Aleksandra Šutalo, dipl. novinarka i dipl. bibl.
Održano: 29. ožujka 

2022.

Mentalno zdravlje na radnom mjestu
Predavačica: Adrijana Hadžić, magistra socijalnog rada u Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius
Održano: 28. listopada

Struktura i sadržaj mrežnih stranica – smjernice i preporuke za školske knjižnice i dječje odjele narodnih knjižnica
Predavačica: Ana Sudarević, prof.
Održano: 19. svibnja

2021.

Krizno komuniciranje u knjižnicama
Predavačica: mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjiž. sav. i Janja Maras, knjiž.
Održano: 28. listopada

Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama
Predavačica: dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjiž. sav.
Održano: 22. ožujka

2020.

Planirani tečajevi nisu održani zbog pandemije koronavirusa, odnosno nemogućnosti poštivanja svih epidemioloških mjera te su odgođeni za iduću godinu.

2019.

Knjižnice i turizam
Predavačica: dr. sc. Ksenija Tokić, znanstvena suradnica
Održano: 14. listopada

Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem
Predavačice: Suzana Jurić, prof. i Mirjana Milinović, prof., dipl. knjiž.
Održano: 1. ožujka

2018.

Javno zagovaranje II
Predavačice: Edita Bačić, dipl. iur., knjiž. sav. i mr. sc. Davorka Pšenica, knjiž. sav.
Održano: 21. rujna

Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi
Predavač: mr. sc. Ivo Tokić, viši knjiž.
Održano: 27. travnja

2017.

Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno?
Predavačica: mr. sc. Jadranka Lisek, knjiž. sav.
Održano: 9. listopada

2016.

Nove tehnologije u radu s djecom i mladima
Predavačice: Ana Sudarević, prof., dipl. knjiž. i mr. sc. Alka Stropnik, viša knjiž.
Održano: 7. listopada

2015.

Upravljanje kvalitetom za knjižničare
Predavač: mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar
Održano: 22. svibnja

Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje
Predavačice: Verena Tibljaš, dipl. knjiž. i Vesna Kurilić, mag. bibl., mag. hist. art.
Održano: 4. ožujka

2014.

Formalna i sadržajna obrada vizualne građe
Predavačica: dr. sc. Mikica Maštrović
Održano: 12. svibnja

Javno zagovaranje I
Predavačice: Edita Bačić, dipl. iur., knjižničarska savjetnica, Alemka Belan-Simić, prof., knjižničarska savjetnica i mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica
Održano: 3. travnja

2013.

Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu, kako pokrenuti znanstveni časopis
Predavači: mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica i dr. sc. Lobel Machala, viši knjižničar
Održano: 15. studenoga

Izrada mrežnih stranica pomoću CMS sustava WordPress
Predavač: Tomislav Negulić, suradnik za edukacijske tehnologije, SRCE, Zagreb
Održano: 27. rujna

Zaštita prava autora i korisnika
Predavačica: prof. dr. sc. Aleksandra Horvat
Održano: 8. svibnja

2012.

Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih
Predavačica: dr. sc. Marina Mihalić, knjižničarska savjetnica
Održano: 23. studenoga

Mrežna građa: obilježja, identifikacija, odabir, obrada i arhiviranje
Predavačice: Tanja Buzina,prof., knjižničarska savjetnica i Karolina Holub, prof., dipl. knjiž.
Održano: 5. listopada

Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe
Predavači: prof. dr. sc. Damir Hasenay, mr. sc. Dragica Krstić i dr. sc. Maja Krtalić
Održano: 27. travnja

2011.

Digitalne zbirke službenih publikacija namijenjene djeci i mladima
Predavačice: mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica i Blaženka Peradenić–Kotur, prof., knjižničarska savjetnica
Održano: 23. rujna

Tvorba mjesnih oznaka (signatura) u školskim knjižnicama
Predavačice: Višnja Bošnjak, prof., dipl. knjiž. i Jasenka Pleško, prof., dipl. knjiž.
Održano: 24. svibnja

Mladi i čitanje
Predavačica: Hela Čičko, prof., viša knjižničarka
Održano: 29. ožujka

2010.

Pravo na pristup informacijama i e-demokracija
Predavačice: Tamara Horvat, dipl. politolog i Renata Pekorari, prof.
Održano: 23. studenoga

Otpis i revizija u školskim knjižnicama
Predavač: mr. sc. Lorenka Bučević–Sanvincenti, viša knjižničarka
Održano: 12. listopada

2009.

Planiranje i vođenje digitalizacijskih projekata
Predavač: Dunja Seiter-Šverko, prof., dipl. knjiž.
Održano: 17. studenoga

Knjižnica 2.0
Predavač: Jagoda Ille, prof. dipl. knjiž. i Krešimir Zauder, prof.
Održano: 30. rujna

Uspješno komuniciranje: komunikacijske i prezentacijske vještine
Predavač: mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica
Održano: 21. svibnja

2008.

Školska knjižnica II: pokazatelji uspješnosti
Predavači: Veronika Čelić-Tica, prof., knjižničarska savjetnica i Mira Zovko, viša stručna savjetnica za školske knjižnice
Održano: 27. studenoga

Kako predstaviti znanje
Predavači: dr. sc. Vesna Turčin, knjižničarska savjetnica, Jasenka Zajec, viša knjižničarka i mr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica
Održano: 22. listopada

Organizacija kulturnih aktivnosti
Predavač: mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica
Održano: 25. rujna

Školska knjižnica I: rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama
Predavač: Verena Tibljaš, prof.
Održano: 16. travnja

2007.

Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama
Predavač: mr. sc. Lorenka Bučević–Sanvincenti, viša knjižničarka
Održano: 11. listopada

Vrijednosti knjižničarske profesije
Predavač: prof. dr. sc. Aleksandra Horvat
Održano: 28. rujna

Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje i logobiblioterapija
Predavači: Željka Butorac, prof. logoped, Veronika Čelić–Tica, viša knjižničarka, Dunja Marija Gabriel, dipl. knjiž. i mr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica
Održano: 23. svibnja

Skip to content