Virtualna stvarnost u bibliobusu gkvk 18. siječnja 2023.

Projekt Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2 plus (VR u BIB 2+) proširenje je razvojnoga Projekta Virtualna stvarnost u Bibliobusu (VR u BIB) koji je započeo 2018. godine i Projekta Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2 (VR u BIB 2) koji je nadograđen 2020. godine. Financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

Projekt je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola i provodi se putem edukativnih radionica, uz korištenje tehnologije za virtualnu stvarnost, u svim narodnim knjižnicama, osnovnim i srednjim školama Vukovarsko-srijemske županije te u Bibliobusu koji posjećuje i područne škole smještene u manjim ruralnim područjima.

Tijekom radionice u upotrebi je aplikacija kojoj je za rad potreban uređaj virtualne stvarnosti Oculus Quest. Specifikacija uređaja: Oculus Quest, 128 GB, uređaj dolazi s dva upravljača (kontrolera), adapterom za punjenje, baterijama za upravljače i okvirom za prilagodbu na lice.

Aplikacija se može koristiti u zatvorenim i otvorenim prostorima, ali nikako u prometnom okruženju. Za rad s aplikacijom poželjan je slobodan prostor za kretanje, no nije nužan.

Scene virtualne stvarnosti, kojih ima 21, odnose se na pojedinačnu 3D multimedijsku interpretaciju specificirane tematike kroz sustav virtualne stvarnosti. Scene virtualne stvarnosti sadrže interaktivni dio putem dvaju priloženih upravljača koji omogućuju korisniku rad s objektima unutar same scene.

VR tehnologija u ovom projektu na inovativan način simulira sadržaje (scene) vezane uz Vukovarsko-srijemsku županiju iz kulture, znanosti, povijesti, zemljopisa, sporta itd., koji su prilagođeni učenicima osnovnih i srednjih škola. Na taj je način omogućeno povezivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih područja, domena ili koncepata različitih nastavnih  predmeta (Hrvatski jezik, Priroda i društvo, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Povijest, Zemljopis, Biologija, Kemija i dr.) te povezivanje odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema. Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema ostvaruje se na zanimljiv i nov način u virtualnom okruženju, a učenicima omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova suvremenim metodama poučavanja. 
Edukativne virtualno-interaktivne aplikacije izradila je tvrtka Culex d. o. o. XR Studio iz Osijeka.

Ciljevi koji se postižu provedbom Projekta Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2 plus su sljedeći:

 • poticanje aktivnoga učenja i ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema putem tehnologije za virtualnu stvarnost
 • nova usluga za korisnike knjižnica
 • dugoročna suradnja knjižnica i škola
 • povećanje broja korisnika knjižnica
 • promocija Vukovarsko-srijemske županije
 • čuvanje kulture i kulturne baštine, prije svega lokalne zajednice, potom regije, ali i društva u cjelini.

Metode kojima se Projekt provodi:

Knjižničari Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u suradnji s učiteljima, nastavnicima, profesorima i školskim knjižničarima pripremaju VR radionice kojima se učenicima omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova suvremenim metodama poučavanja.  VR radionice održavaju se u knjižnicama, školama i Bibliobusu Vukovarsko-srijemske županije.

Plan i vrste aktivnosti kojima se Projekt provodi:

 • priprema sadržaja za izradu virtualno-interaktivne aplikacije
 • izrada i kupnja virtualno-interaktivne aplikacije
 • nabava uređaja virtualne stvarnosti Oculus Quest
 • priprema i provođenje edukativnih radionica prema dogovorenome rasporedu.

Broj i struktura korisnika:

 • djeca i mladi, korisnici i potencijalni korisnici knjižnica te učenici osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije.

Očekivani rezultati:

 • učenici koji budu sudjelovali u Projektu stjecat će znanje, vještine i stavove integrirajući sve tri domene učenja (kognitivnu, afektivnu i psihomotoričku) putem VR tehnologije, ostat će trajni korisnici knjižnica, a knjižnične usluge obogatit će im osobni razvoj.

Vremensko odvijanje programa: tijekom 2021. godine, 2022. godine i dalje.

Skip to content