Registri i baze podataka

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci su organizirani:

  1. Registar zaposlenika
  2. Registar korisnika usluga.

Pristup registrima imaju samo odgovorne osobe za obradu podataka te registri nisu javno dostupni.