Zavičajna zbirka Cibaliana

Zavičajna zbirka čuva oko 1000 naslova (1500 svezaka) knjižne i neknjižne građe koja je na bilo koji način vezana i značajna za Vinkovce, vinkovačko područje i Slavoniju. Posebnu vrijednost zbirke čine starija izdanja knjiga M.A. Reljkovića, J. Ivakića, I. Kozarca, J. Kozarca, V. Kovačića te bilježnica rukopisa Ivana Kozarca i rukopisi Joze Ivakića.

Vrlo su važan dio Zbirke časopisi i AV građa, stoga se u Zavičajnoj zbirci čuvaju svi brojevi Godišnjaka Matice hrvatske Vinkovci (kao i Bibliografija članaka i priloga Godišnjaka od 1960. do 2016.), Bibliografiju članaka časopisa Vukovarsko – srijemski učitelj (2004. – 2015.), zatim uvezana godišta Vinkovačkog lista, Šokačka rič te Popis vinkovačkih časopisa od 1874. do 1945. Posljednjih godina se intenzivnije radi na prikupljanju svih vrsta filmova, dokumentarnih, ekraniziranih djela vinkovačkih pisaca…

Značajna je i zbirka plakata, letaka, kataloga izložbi, pozivnica, biltena, fotografija i učeničkih radova. Sadržaj Zbirke korisnici mogu koristiti isključivo u Gradskoj knjižnici, odnosno u Studijskoj čitaonici.

Na jednom su mjestu okupljeni svi izvori o Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci iz kojih je izrađena abecedna Bibliografija radova o Knjižnici.

Bibilografije Zavičajne zbirke

vusugod

PREPORUKA

Tomo Šalić – Vinkovački leksikon

STG05019Vinkovački publicist, znanstvenik i povjesničar Tomo Šalić više je od pet godina pripremao “Vinkovački leksikon”.  Riječ je o, prema mišljenju predstavljača, kapitalnom leksikografskom djelu za vinkovački kraj, prvijencu svoje vrste u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu. Šalićev se “Vinkovački leksikon” odnosi na područje bivše Općine Vinkovci – 39 naselja i grad Vinkovce, a zastupljeni su i gradovi Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Ilok, Županja.  Leksikon sadrži 1780 jedinica od kojih 1020 pojmova donose podatke o Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vinkovcima i naseljima bivše općine te povijesnim događajima, kao i 760 životopisa znamenitih i istaknutih osoba koje su za
Vinkovce vezane rođenjem, obrazovanjem ili radom. Donosi izbor važnih datuma s područja Vinkovaca i vinkovačkog kraja tijekom 8000 godina, sve do konca 2005., a Povijesna čitanka predstavlja izbor dokumenata i tekstova o Vinkovcima i vinkovačkom kraju od prapovijesti i suvremenosti. Izvrstan je ovo način upoznavanja gordoga grada u kojemu su se rodila dva rimska cara, u kojemu je pronađen prvi europski kalendar.

Voditelj Zbirke: Tihomir Marojević, knjižničarski savjetnik

tel. 032/334-123
studijskiodjel@gkvk.hr

Časopisi u Zavičajnoj zbirci:

 1. Archaeologia Iugoslavica : l’annuaire da la Societe archeologique de Yougoslavie. Beograd : Association des societes archaeologiques de Yougoslavie, 1954-.
 2. Bolid : astronomski godišnjak za … godinu. Zagreb : Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, 1974-.
 3. Bubamarina točkica. Vinkovci : Udruga za pomoć osobama s invaliditetom : Klub “Bubamara”, 200- -.
 4. Buzetski zbornik. Pazin : “Josip Turčinović” ; Buzet : Katedra Čakavskog sabora : Narodno sveučilište “A. Vivoda”, 1976- .
 5. Dobošar : informativni slavonski oglasnik. Vinkovci : Meixner, 1996.-19–.
 6. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva = journal of Croatian Ethnological Society. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta, 1978- .
 7. Ferolim : Društvo za proizvodnju limene i željezne robe : samoprodaja kod Ignjat Gross i sin, Vinkovci, veletrgovina željeza. Vinkovci : Ignjat Gross i sin, 19–. – 19–.
 8. Glasnik biskupije Bosnaske i sriemske. U Djakovu : Tiskom Biskupijske tiskare, 18–. – 19–.
 9. Glasnik hrvatskog naroslovnog družtva. Zagreb : Vlastničtvo i naklada Družtva, 188-. – .
 10. Glasnik slavonskih muzeja : glasilo Muzejske udruge istočne Hrvatske. Županja : Muzejska udruga istočne Hrvatske, 1966- .
 11. Glasnik ZAKUD – a : časopis za zavičajnu i kulturnu baštinu. Vinkovci : Zajednica amaterski kulturno – umjetničkih djelatnosti Vukovarsko – srijemske županije (ZAKUD), 2005.
 12. Gombaonica. Vinkovci : Gimnastički klub “Hrvatski sokol” Vinkovci, 2003 – .
 13. Hrvatska žena.  Vinkovci : Društvo “Hrvatska žena” Vinkovci, 199- – .
 14. Hrvatski branik : nezavisni tjedni informativni list – izlazi subotom. Vinkovci : Građanska tiskara, 1935-1942. (Građanska tiskara).
 15. Hrvatski zemljopis : časopis za zemljopis, povijest i prirodu. Samobor : Hrvatski zemljopis, 1994-2002.
 16. Hrvatsko glumište : časopis Hrvatskog društva dramskih umjetnika. Zagreb : Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, 1999- .
 17. Istarski mozaik : časopis za društvena, književna i umjetnička pitanja Istre. Pula : Društvo ua književnost i umjetnost Istre, 1963-1974.
 18. KMK : klub maldih kreativaca : filmske, glazbene, improvizacijske radionice!. Vinkovci : KMK, 2012.- .
 19. Knut : list za satiru i humor. Mitrovica, 1904-1906.
 20. Knjiga i čitaoci. Zagreb : Savez ustanova i oragnizacija za širenje knjige SR Hrvatske : Društvo bibliotekara Hrvatske, 1966. – 19–.
 21. Kolivka : glasilo Udruge Vinkovački šokački rodovi.  Vinkovci : Vinkovački šokački rodovi, 2004- .
 22. Lenije : časopis za književnost i kulturu. Vinkovci : Narodna knjižnica i čitaonica, 1981 – 1982.
 23. Leptir : list Dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci. Vinkovci : Dječji dom Sv. Ana Vinkovci, 199- – .
 24. “Memorijal dvanaest redarstvenika” : bilten. Vinkovci : Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske : Županija Vukovarsko – srijemska, 199-.-199-.
 25. Meridijani : časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja. Samobor : Meridijani, 2002- .
 26. Moji Vinkovci : spomenar za povijest, umjetnost i kulturu. Vinkovci : SN “Privlačica”, 2006- .
 27. “Naš glas” : glasilo Udruge pisaca i pjesnika Cvelferije “Sv. Mihovil” Drenovci. Drenovci : UPiP “Sv. Mihovil” Drenovci, 2005- . (Antin : Lukitisak)
 28. Novosti : bilten. Vinkovci : Novinska i radio – informativna ustanova – Vinkovci, 19–.-19–.
 29. Pitalica. Vinkovci : Zagonetačko društvo Vinkovci (ZDV), 199- – .
 30. Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti i ekologije [Hrvatskoga prirodoslovnog društva]. Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1911- .
 31. Republika Hrvatska : tromjesečni časopis. Zagreb : s.n., 1951.-199-.
 32. Ruža hrvatska : novine hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Zagreb : Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata, 1999- .
 33. Sajamski vodič, zbornik radova i izvješća sa sajma. Vinkovci : Grad Vinkovci, 2003- .
 34. Seminar folklora panonske zone. Vinkovci : Kulturni centar Gatalinka : Tiskara Pauk Cerna, 1996.
 35. Sokolski vjesnik. Vinkovci : “Hrvatski sokol”, 1905.(1992.)-2007.
 36. Spomenar. Vinkovci : Povijesno športsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci, [200-]- .
 37. Stari mačak : hrvatska strip revija. Vinkovci : Slavonska naklada “Privlačica”, 1994.
 38. Statistički bilten. Vinkovci : Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područna služba Vinkovci, 199-.  – .
 39. Susreti dramskih amatera. Retkovci : KUD “Sloga” Retkovci, 2009- .
 40. Šokačka rič… : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskog kraja. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2004- .
 41. Tko je tko. Vinkovci : C – Media, 200- – .
 42. Topology and its Applications : a jouranl devoted to general, geometric, set – theoretic and algebraic toplogy. Dubrovnik : Elsevier, 199-. – 20–.
 43. Vedri vrtić : list PU “Vedri dani” Stari Mikanovci. Stari Mikanovci : PU “Vedri dani”, 2012.- .
 44. Vinkovačka scena. Vinkovci : Gradsko kazalište, 194-.-19–.
 45. Vukovarske majke : glasilo Udruge roditelja zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja i članica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Vukovar : Udruga “Vukovarske majke”, 200-.-20–.
 46. Vukovarski zbornik … Vukovar : Ogranak Matice hrvatske Vukovar, 2006- .
 47. Vukovarsko-srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Vukovar : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Vukovarsko-srijemske županije, 2004-.
 48. Zavičaj : godišnjak Udruge povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema. Bošnjaci : Udruga povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema, 2007. – .
 49. Zbornik Pedagoške akademije u Osijeku. Osijek : [Pedagoška akademija Sveučilišta u Osijeku], 1971-1976.
 50. Zbornik za narodni život i običaje. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995- .
 51. Zemlja : podlistak “Privlačice”, glasila MO SSRNH Privlaka. Privlaka, 1983- . (Slavonski Brod : Ofest – tisak GRO “Plamen”)

Školski listovi

 1. AGMA : list učenika OŠ “Antun Gustav Matoš” Vinkovci. Vinkovci : OŠ “Antun Gustav Matoš”, 20– – . (Mar-tis).
 2. Carpe diem : [iskoristi dan!] : list Osnove škole Siniše Glavaševića Vukovar. Vukovar : Osnovna škola Siniše Glavaševića, 2007.- .
 3. Cesarus : list Osnovne škole “August Cesarec” Ivankovo. Ivankovo : OŠ “August Cesarec”, 2010- . (Vinkovci : Zebra).
 4. Goran : list učenika i učitelja Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Vinkovci. Vinkovci : OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci, 1997- .
 5. Iskrice.Slakovci : Osnovna škola “Moša Pijade” Slakvoci, 19–.- .
 6. Jeka : list učenika OŠ “Ilača – Banovci”, Ilača. Ilača : OŠ “Ilača – Banovci”, Ilača, 2003.- . (Cerna : Pauk)
 7. Petica : list učenika OŠ Vladimira Nazora Vinkovci. Vinkovci : OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci, 2004- . (Profil).
 8. Polet : list učenika Osnovne škole Mate Lovraka Županja. Županja : OŠ Mate Lovraka Županja, 19– – . (Zagreb : Profil International).
 9. Srednjoškolac : časopis omladine Gimnazije – Vinkovci : u čast 175. godišnjice Vinkovačke gimnazije. Vinkovci : Srednjoškolac – udruženje omladine gimnazije Vinkovci, 1941.- .
 10. Školski list Vidici mladih : list OŠ “Mara Švel – Gamiršek” Vrbanja. Vrbanja : OŠ “Mara Švel – Gamiršek” Vrbanja, 2002.- . (Cerna : Bianco Graf).
 11. Tehno : list Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci. Vinkovci : Novinska udruga Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci, 1993.- .
 12. Tratinčica. Štitar : OŠ Ivana Gorana Kovačića, 2001.- .
 13. 3. sreća : list učenika i učitelja Osnovne škole Josipa Kozarca Vinkovci. Vinkovci : Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci, 2006.- . (Zagreb : Profil)
 14. Vedri dani : list učenika Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci. Vinkovci : Osnovna škola Ivana Mažuranića, 1990- .
 15. Znalac radoznalac : list učenika Osnovne škole “Ivana Brlić – Mažuranić” Rokovci – Andrijaševci. Rokovci – Andrijaševci : O.Š. “Ivana Brlić – Mažuranić”, 1999- . (Cerna : Pauk)
 16. Zvono : list učenika OŠ “Mijat Stojanović” Babina Greda. Babina Greda : OŠ “Mijat Stojanović” Babina Greda, 2010.- . (Cerna : Pauk).
 17. ŽVOKS : život vinkovačke omaldine koja spava. Vinkovci : Gimnazija M. A. Reljković, 200- – . (Mar-tis).

Godišnja izvješća

 1. Godišnjak osnovnih škola Vinkovačkog kraja. Vinkovci : Slavonska naklada “Privlačica” Vinkovci (Đakovo : Time).
 2. Godišnje izvješće. Vinkovci : Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 19– – .
 3. Godišnje izvješće : za školsku godinu… Vinkovci: Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci, 19– – .
 4. Godišnje izvješće : za školsku godinu… Vinkovci: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci, 18– – .
 5. Godišnje izvješće : za školsku godinu… Vinkovci: Industrijsko obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Vinkovci, 19– – .
 6. Izvješće : školska godina… Vinkovci : Drvodjelsko tehnička škola Vinkovci, 1994. – .

 Lokalni listovi

 1. Glasnik Općine Nuštar. Nuštar : Općina Nuštar, Općinsko poglavarstvo, 2006. – .
 2. GOD : glasilo općine Drenovci.  Drenovci : Općina Drenovci, 2003- . (Vinkovci : Zebra).
 3. Gunjak : gunjske vijesti. Gunja : Općina Gunja, 20– – .
 4. Hrvatski Tovarnik : list prognanih Tovarničana i Ilačana. Zagreb : Zavičajni klub žitelja grada Iloka i Tovarnika, 1993-1996.
 5. Klas : službeno glasilo Općine Stari Jankovci. Stari Jankovci : Općinsko vijeće, 2001.- .
 6. Lovaski list : [glasilo Općine Lovas]. Lovas : Općinsko vijeće Općine Lovas, 1994-.-.
 7. Mikanovački list : glasnik Općine Stari Mikanovci. Stari Mikanovci : Općina Stari Mikanovci, Općinsko Poglavarstvo, 2007.- .
 8. Mikanovački život : glasilo MO SSRN Stari Mikanovci. Stari Mikanovci : Privlačica, 1980.-19–.
 9. Most : lokalni časopis Rokovaca i Andrijaševaca. Rokovi – Andrijaševci : Udruženje građana Rokovaca – Andrijaševaca, 2009- . (Cerna : Pauk).
 10. Tjednik : slavonske novine. Vinkovci : Aditus Media d.o.o., 2010- . (Zagreb : GZH).
 11. TNTL : [mjesečnik općina] općine Tovarnik, Nijemci, Tompojevci i Lovas. Tovarnik : Ured za međunarodnu suradnju-TNTL, 2007.
 12. Vinkovački list. Vinkovci : Novosti, 1991- .
 13. Vinkovački tjednik : privatno nezavisno glasilo Vinkovačke općine. Vinkovci : D. Veselčić, 1990.
 14. Vođinački glasnik. Vođinci : Općina Vođinci, 2007.- .