Časopisi u Studijskom odjelu

Nabava časopisa za 2019. godinu:

 1. Biblija danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela. Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda : Hrvatsko biblijsko društvo, [1996]- .
 2. Časopis za suvremenu povijest = <Journal of contemporary history> . Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969-    .
 3. Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice . Zagreb : Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, 1971-    .
 4. Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima . Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995-    .
 5. Europski glasnik . Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1996-    .
 6. Financije i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije. Zagreb : TEB Poslovno savjetovanje, 2004- .
 7. Forum : <mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti> . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1962-     .
 8. Hrčak : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva. Koprivnica : Hrvatsko čitateljsko društvo, 1992-  .
 9. Hrvatska vodoprivreda : [mjesečnik Hrvatskih voda]. Zagreb : Hrvatske vode, 1992- .
 10. Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo. Zagreb : Hrvatske vode, 1993- .
 11. Hrvatski iseljenički zbornik … = Croatian emigrant almanac… = Anuario para la emigracion croata … Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1992- .
 12. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1952-    .
 13. Književnost i dijete : časopis za dječju književnost i književnost za mlade. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2012- .
 14. Ljekovite biljke. Zagreb : Beatta, 2002-    .
 15. Matematičko fizički list za učenike srednjih škola. Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo ; Hrvatsko fizikalno društvo, 1950-1999.
 16. Poljoprivreda : znanstveno-stručni časopis. Osijek : Poljoprivredni fakultet : Poljoprivredni institut, 1995-    .
 17. Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. Zagreb : Udruga Pravnik, 1967. – .
 18. Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika ; Školska knjiga, 1945-  .
 19. Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 2001-    .
 20. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1950-    .
 21. Vukovarsko-srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Vukovar : Hrvatski pedagoško-književni zbor, OgranakVukovarsko-srijemske županije, 2004-    .

Arhiva časopisa u studijskoj čitaonici (časopisi koji više nisu u pretplati):

 1. Anafora : časopis za znanost i književnost = [academic literary journal]. Osijek : Filozofski fakultet = Faculty of Humanities and Social Sciences, 2014- .*
 2. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje = Bjelovar’s teacher . Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, 1992-   .*
 3. Croatica Christiana . Zagreb : Kršćanska sadašnjost, <19–>-    .*
 4. Croatian journal of philosophy . Zagreb : Kruzak, 2001-    .*
 5. Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta . Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 1999-    .*
 6. Dodir : glasilo Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba “Dodir” . Zagreb : Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba “Dodir”, 1997-  .
 7. Dubrovnik : <časopis za književnost i znanost> . Dubrovnik : Matica hrvatska, 1955-    .*
 8. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara . Đakovo : Matica hrvatska, 1999-    .*
 9. Ekološki glasnik : časopis o prirodi . Donja Lomnica : Ekološki glasnik, 1990-    .*
 10. Fantom slobode : književni časopis. Zagreb : Durieux ; Dubrovnik : Art radionica Lazareti, 2003- .*
 11. Filmska kultura : jugoslavenski časopis za filmska pitanja. Zagreb : NIP, 1957-1990.*
 12. Geo : upoznati i razumjeti svijet. Zagreb : Večernji list, 2005- .*
 13.  
 14. Glas@nsk.hr . Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2010- .*
 15. Ha-kol : glasilo Židovske zajednice u Hrvatskoj. Zagreb : Židovska općina Zagreb, 1997- .*
 16. Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju = journal of the International Research Centre for Archeology. Pula : Sveučilište u Zagrebu, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni-Medulin : Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre, 1997- .*
 17. Hrvatska misao : časopis za umjetnost i znanost. Sarajevo : Ogranak Matice hrvatske, 1996. – .*
 18. Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2005- .*
 19. Hrvatski filmski ljetopis = The Croatian cinema chronicle . Zagreb : Hrvatski filmski savez, 1995-    .*
 20. Hrvatski nogometni godišnjak : 2008.-2009. Zagreb : Edicije Božičević, 2009-.*
 21. Hrvatski zemljopis : časopis za zemljopis, povijest i prirodu . Samobor : Hrvatski zemljopis, 1994-2002.*
 22. Hrvatsko glumište : časopis Hrvatskog društva dramskih umjetnika . Zagreb : Hrvatsko društvo dramskih umjetnika,  1999-  .*
 23. Husar : slikovni časopis za vojnu povijest i mititariju. Zagreb : Carski husar, 2004. –  .*
 24. Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. Zagreb : Hrvatski centar ITI Unesco, 2000- .*
 25. Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. Zagreb : Kajkavsko spravišče, 1968- .*
 26. Književna republika : časopis za književnost. Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca : Profil, 2003- .*
 27. Književna revija : <časopis za književnost i kulturu> . Osijek : Ogranak Matice hrvatske; Grafika, 1991-    .*
 28. Književna smotra : časopis za svjetsku književnost . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1969-    .*
 29. Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. Osijek : Društvo knjižničara Slavonije i Baranje, 1997-  .*
 30. Kolo : časopis Matice hrvatske : <utemeljen 1842.> . Zagreb : Matica hrvatska, 1995-  .*
 31. Kontura : art magazin. Zagreb : Art magazin Kontura, 1991-2002.*
 32. Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004-.*
 33. Marulić : hrvatska književna revija. Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1968-   .*
 34. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. Zagreb : Zadružna štampa, 1999-    . *
 35. Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split : Književni krug, 1954-   .*
 36. Nova Akropola : filozofija, humanizam, kultura. Zagreb : Nova Akropola, 1991-    .*
 37. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003- .*
 38. Nova riječ. Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2013- .*
 39. Novosti. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1994-1998. *
 40. Ognjište : hrvatski književni ljetopis. Karlovac ; Zagreb : Zlatko Tomičić, nakladno-novinska i izdavačka djelatnost, 1990-1999.*
 41. Op.a : kulturni magazin i katalog knjiga. Zagreb : “Faust Vrančić”, 2000- .*
 42. Osječki zbornik. Osijek : Muzej Slavonije, 1943- .
 43. Quorum : časopis za književnost. Zagreb : Naklada MD, 1985-    .
 44. Povijest sporta : građa i prilozi : journal for the history of sport. Zagreb : Savez za fizičku kulturu Hrvatske, 1970-1990.*
 45. Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti i ekologije <Hrvatskoga prirodoslovnog društva> . Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1911-    .
 46. Propisi.hr : [časopis za pravnu praksu]. Zagreb : Centar za management i savjetovanje, 2007- .*
 47. Riječ : časopis za slavensku filologiju. Rijeka : Hrvatsko filološko društvo : Graftrade Žagar, 1995- .*
 48. Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. Zagreb : Odjel za strane jezike Hrvatskog filološkog društva; Školska knjiga, 1972-.*
 49. Suvremena lingvistika. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta, 1962-    . *
 50. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split ; Visoka učiteljska škola ; Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, 1952-  .*
 51. Tema: : časopis za knjigu . Zagreb : Centar za knjigu, 2004- .*
 52. Treća : časopis centra za ženske studije . Zagreb : Centar za ženske studije, 1998. –  .*
 53. Ubiq : književni časopis za znanstvenu fantastiku. Zagreb : Mentor, 2007- .*
 54. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1957- .*
 55. Una terra : časopis za zdrav život i okoliš. Zagreb : Publika, 2004-    .*
 56. Up & underground : art dossier. Zagreb : Bijeli val : AGM : Community art, 1995- .*
 57. Vrtovi i parkovi : stručni časopis za hortikulturu i botaniku. Rijeka : Alumed, 2009- .