Studijski odjel

https://gkvk.hr/wp-admin/edit.php?post_type=page

U Studijskom je odjelu smještena  stručna knjižnična građa i periodika iz svih područja znanosti. Spomenuta se građa može koristiti samo u Studijskoj čitaonici.
Korisnici su Odjela većinom studenti, znanstvenici, maturanti, a u manjem broju i drugi korisnici.
Uz stručnu građu Odjel posjeduje i referentnu zbirku koja se sastoji od različitih enciklopedija, leksikona, rječnika hrvatskoga jezika, rječnika stranih jezika, stručnih rječnika. Pristup građi  je slobodan, a u svakome se trenutku može obratiti i knjižničaru koje će pomoći pri odabiru građe.
Uz spomenutu građu Odjel pruža usluge fotokopiranja, skeniranja, prebacivanja na cd–e i pretraživanja Interneta.
Korisnicima je omogućeno tzv. sastavljanja tema. U praksi to znači da korisnik ostavlja traženu temu i u dogovoreno vrijeme dolazi u knjižnicu gdje ga već čeka pripremljena građa. Temu je moguće dostaviti i mailom.
Odjel čuva i daje na korištenje: Hrvatsku bibliografiju, Statističke ljetopise i nekoliko desetaka naslova časopis.

Voditelj Odjela: Tihomir Marojević, knjižničarski savjetnik

tel. 032/334-123
studijskiodjel@gkvk.hr

 

 

 

PREPORUKA

Povijest umjetnosi, Janson

46428Monumentalna “Povijest umjetnosti” H. W. Jansona ključna je knjiga za proučavanje zapadne umjetnosti i uživanje u njoj, djelo u usporedbi s kojim se prosuđuju svi drugi pregledi povijesti umjetnosti.
Taj rječiti tekst i neusporediva kvaliteta ilustracija upoznali su naraštaje čitatelja sa širokim svijetom zapadne umjetnosti i nadahnuli milijune ljubitelja umjetnosti. Pripovijedanje o povijesti umjetnosti nadahnuto je, odmjereno i duhovito. Ono povećava našu sposobnost razumijevanja i procjenjivanja samih umjetničkih djela, a nema tek ulogu prikupljanja podataka o njima.

Scrinia Slavonica

scrinia3-e1357996324497Godišnjak Scrinia Slavonica objavljuje radove posvećene povijesti prostora na koji se odnosi moderna upotreba pojmova Slavonija (uključujući hrvatsku Baranju) i Srijem.
Nakana je godišnjaka konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja i produkcije