Odjel za odrasle

Posudbeni odjel za odrasle Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raznolikošću i bogatstvom beletrističke i znanstvene literature nastoji zadovoljiti potrebe korisnika za znanjem i razonodom.
Usluge koje pruža informacijska služba :

  • pretraživanje kataloga
  • pretraživanje interneta
  • pomoć pri odabiru literature
  • davanje bibliografskih i referalnih obavijesti
  • organiziranje književnih susreta
  • pripremanje tematskih izložbi
  • izrada mjesečnih top lista.

U čitaonici tiska korisnicima stoje na raspolaganju dnevni listovi, tjednici, mjesečnici, revije i popularni časopisi koji se ne mogu zaduživati, a svim ljubiteljima stripa nudi se bogata stripoteka stranih i domaćih autora.

Voditeljica Odjela: Tija Pažanin, prof., mag. bibl.

tel. 032/332-418
odjelzaodrasle@gkvk.hr