Služba nabave i stručne obrade knjižnične građe

Redovitom nabavom te stručnom i tehničkom obradom građe Knjižnica nastoji zadovoljiti kulturne potrebe, potrebe za informiranošću i razonodom i edukacijske potrebe svih korisnika. Pri tom se vodi kriterijem trajne kulturne vrijednosti i traženosti određene knjižnične građe i Smjernicama za nabavu knjižnične građe. Nju podrazumijevaju knjižna građa, multimedijalna građa, igračke, novine i časopisi. Knjižnična se građa nabavlja kupovinom, darom, otkupom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, obveznim primjerkom i zamjenom. Nabava i obrada knjižnične građe vrši se centralizirano – na jednom mjestu nabavlja se i obrađuje knjižnična građa za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci, Bibliobus i Narodnu knjižnicu i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar.
Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci i Bibliobus Vukovarsko-srijemske županije nabavljeno je 6066 jedinica knjižnične građe, a za Narodnu knjižnicu i čitaonicu sv. Benedikta Nuštar 702 jedinice knjižnične građe.

Na dan 31. prosinca 2020. godine Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Bibliobus i Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar posjeduju fond od 164 081 jedinice knjižnične građe.

Voditeljica Službe: Kristina Videković, dipl. knjiž., prof.

e-mail: nabava@gkvk.hr, obrada@gkvk.hr

tel.: 032/333-061