Uspješno komuniciranje: komunikacijske i prezentacijske vještine

Važnost upravljanja komunikacijskim procesima. Verbalna i neverbalna komunikacija. Poslovno komuniciranje, sastanci, interne komunikacije. Glasine, komunikacijski šumovi. Kongruentnost i inkongruentnost. Zlatna pravila pisane i usmene komunikacije. Strategije i vrste prezentacija. Učinci dobre prezentacije. Kako nastupati u javnosti, medijski nastup, intervju … Kako svladati tremu.