Tvorba mjesnih oznaka (signatura) u školskim knjižnicama

  1. Uvodni dio:  – izmjena signatura u kontekstu promjena u UDK ; – izrada signatura pri korištenju informacijskih baza koje knjižnice škola imaju na raspolaganju uvođenjem informatičke tehnologije;  – stručno pomagalo u organiziranju knjižnog fonda s obzirom na veličinu i strukturu knjižnog fonda, funkcionalno organiziranje u prostoru te s obzirom na funkciju i zadatke knjižnice škole.
  2. Razrada teme:  – definicija mjesne oznake (signature);  – odnos stručne UDK i mjesne oznake;  – dijelovi mjesne oznake i njihova tvorba; – važnost mjesnog kataloga;  – prijedlog signatura po područjima (od 0 do 9);  – neke specifičnosti u funkcionalnom organiziranju fonda (veličina, vrsta medija, učestalost korištenja).
  3. Radionica:  – tvorba mjesne oznake (signature) na konkretnim primjerima.