Školska knjižnica I: rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama

Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom i tinejdžerima u knjižnici, od razvijanja knjižničnih zbirki do ostvarivanja programa i usluga za njih i s njima. Specifičnosti populacije djece i mladeži, njihove informacijske potrebe i čitateljski interesi (u narodnoj i školskoj knjižnici). Knjižnične usluge za djecu i mladež u svijetu – istraživanja, iskustva, smjernice, djelovanje IFLA-e. Neki podaci o programima i uslugama za djecu i mladež u hrvatskim knjižnicama i primjeri dobre prakse. Potrebe djece i mladih i njihov utjecaj na knjižnične usluge, građu, organizaciju rada, posebne programe i promotivne aktivnosti. Medijski odgoj. Mogući oblici suradnje i partnerstva s organizacijama u lokalnoj zajednici. Djeca i mladi kao volonteri u radu knjižnice.