Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem

Radionica Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem promiče kvalitetno čitanje i stvarati istinskog čitatelja.
1. KLJUČ: Vježbanje stvaranja vizualnih, zvučnih, taktilnih, okusnih i mirisnih senzornih slika uz pomoć dijaloške metode, čitanja u sebi, interpretativnog čitanja naglas, aktivnog slušanja, crtanja i prezentiranja stvorenoga.
2. KLJUČ: Upoznavanje s mogućnostima upotrebe vlastitog predznanja kako bi se kvalitetnije čitalo. Vježbanje vještina povezivanja i stvaranja dodirnih točaka teksta s osobnim
životnim iskustvom, s drugim tekstom ili drukčijom vrstom umjetničkog djela, te teksta sa svijetom koji nas okružuje.
3. KLJUČ: Uvježbavanje vještina postavljanja pitanja prije, za vrijeme čitanja i nakon čitanja teksta.
4. KLJUČ: Osvješćivanje važnosti moći predviđanja, otkrivanja važnih ideja na temelju dokaza, povezivanja, prisjećanja, obraćanja pažnje detaljima, ponovnog promišljanja o značenjima, obavljanja unutarnjeg dijaloga i zauzimanja stajališta, zaključivanja i nagađanja.
5. i 6. KLJUČ: Vježbanje uočavanja ključnih pojmova u tekstu, odvajanja bitnog od nebitnog, stvaranja natuknica; vježbanje sintetiziranja i stvaranja sažetka.
7. KLJUČ: Osvješćivanje važnosti njegovanja budne svijesti kod čitatelja i upoznavanje „trikova za izvlačenje iz škripca“.
Polaznici su nakon tečaja u mogućnosti osmisliti slične zadatke kao što su:
– razvijati sposobnosti stvaranja senzornih slika,
– razvijati vještinu korištenja prethodnih osobnih znanja,
– razvijati vještine postavljanja pitanja, predviđanja i usmjeravanja pozornosti,
– razvijati sposobnosti zaključivanja,
– određivati bitno, najvažnije ideje i teme; ekscerpirati ključne pojmove,
– razvijati sposobnosti za sintetiziranje pročitanoga,
– naučiti koristiti se strategijama za „izvlačenje iz škripca“,
– učiti dijete čitati sa samopouzdanjem i ljubavlju.