Pravo na pristup informacijama i e-demokracija

Pravo na pristup informacijama kroz povijest. E-demokracija – što je, tko, kada, gdje i kako u njoj sudjeluje. Dostupnost informacija i e-demokracija. Uloga informacijskog servisa u e-demokraciji na primjeru Hrvatske informacijsko – dokumentacijske referalne agencije  – HIDRA-e. HIDRA-ini informacijski resursi – predstavljanje zbirki i podataka na internetskim stranicama te mogućnosti pretraživanja. Poseban naglasak na zbirci i pretraživanju pravnih propisa. Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da integriraju službene informacije u okviru knjižničnog poslovanja te da koriste HIDRA-ine informacijske resurse.