Planiranje i vođenje digitalizacijskih projekata

Tečaj obuhvaća upoznavanje s ciljevima i čimbenicima koji utječu na uspješnost digitalizacijskih projekata, kriterije i postupke u odabiru i oblikovanju projektnih ciljeva i zadataka, oblikovanje projektnoga proizvoda, pripremu projekta, organizaciju, vođenje i praćenje rada na projektu te vrednovanje projektnih rezultata. Obrađuju se sljedeća područja:

Oblikovanje i ponuda digitalnih sadržaja i usluga;

  • Od ideje do projekta;
  • Identifikacija, odabir i analiza građe;
  • Utvrđivanje ciljeva projekta i oblikovanje proizvoda;
  • Analiza preduvjeta i osposobljenosti za izvršenje projekta;
  • Izrada projektnog plana;  -Vođenje projekta;
  • Organizacija projektnih aktivnosti;
  • Mjerila kakvoće i način provjere;
  • Upravljanje tijekom radnih procesa;
  • Implementacija i upravljanje proizvodom projekta.