Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

Definicije temeljnih pojmova u zaštiti. Strateška, tehnička i operativna razina zaštite. Koncepti i pristupi u zaštiti građe. Svojstva materijala knjižnične građe. Uzroci i vrste oštećenja. Preventivna zaštita. Konzervacija i restauracija. Metode i tehnike zaštite. Kriteriji odabira građe za zaštitu. Planiranje i upravljanje zaštitom. Modeli upravljanja zaštitom. Planiranje i strategija. Polaznici će na tečaju usvojiti temeljna znanja potrebna za razumijevanje i učinkovitu primjenu zaštite knjižnične građe kao integralnog dijela knjižničnog poslovanja. Po završetku tečaja polaznici će moći: – definirati pojmove vezane za zaštitu knjižnične građe; – prepoznati i opisati uzroke propadanja papirne građe; – usporediti i argumentirati optimalne metode zaštite u određenim okolnostima; – opisati preventivnu zaštitu; – razlikovati osnovne tehnike i metode korektivne zaštite; – prepoznati i opisati osnovne koncepte upravljanja zaštitom; – samostalno organizirati modele upravljanja zaštitom baštine u knjižnicama; – samostalno izraditi stratešku dokumentaciju pojedine knjižnice (politiku zaštite, plan za slučaj katatrofe i sl.).