Otpis i revizija u školskim knjižnicama

Uloga zakona i podzakonskih akata (Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe) i Standarda za školske knjižnice; njihovo tumačenje i primjena kod provođenja revizije i otpisa u školskim knjižnicama. Definiranje postojećeg stanja i strukture fonda školskih knjižnica. Zašto moramo izlučivati knjižničnu građu? Mjerila i postupci pri izlučivanju i pročišćavanju fonda. Izračunavanje prosječnih cijena. Zapisnik o reviziji. Zapisnik o otpisu i popis prijedloga za otpis. Po odslušanom tečaju polaznici će razumijevati proces izlučivanja knjižnične građe; primjenjivati mjerila i postupke pri izlučivanju i pročišćavanju fonda; izračunavati prosječnu cijenu i ispunjavati Zapisnik o reviziji, Zapisnik o otpisu i popis prijedloga za otpis.