Organizacija kulturnih aktivnosti

Osposobljavanje knjižničara za organizaciju niza aktivnosti (izložbe, tribine) na način koji će sadržajem i prezentacijom privući pozornost javnosti i pospješiti djelovanje knjižnice u kulturološkoj dimenziji. Obuhvaća izradu strateškog plana aktivnosti, koncepciju i postav izložbi, strategije i vrste prezentacija, medijsko praćenje, multimedijski pristup, komunikacijske vještine i uključivanje vanjskih suradnika, institucija, sponzora i sl. u izvedbene programe. Praktične vježbe (izrada scenarija).