Mrežna građa: obilježja, identifikacija, odabir, obrada i arhiviranje

Prvi dio:

  • osnovne informacije o Hrvatskom arhivu weba;
  • zakonski propisi vezani uz obvezni primjerak mrežne građe;
  • kategorizacija mrežne građe: vrste, svojstva i definicije;
  • identifikacija mrežne građe; odabir mrežne građe za obradu; postupak prijave publikacija i razina pristupa
  • arhiviranoj građi;
  • preporuke o uređivanju i oblikovanju mrežnih publikacija radi njihove lakše identifikacije.

Drugi dio:

  • posebnosti katalogiziranja mrežne građe; katalogizacija mrežne građe.

Treći dio:

  • vježbe za katalogizaciju; arhiviranje u HAW-u.