Knjižnice i turizam

Knjižničari su se upoznali s teorijskim osnovama povezanosti knjižnica i turizma. Turizam je gospodarska grana koja u našoj sredini dobiva sve veći značaj, kako zbog omogućavanja razvoja lokalnih zajednica, tako i u promoviranju lokalnog kulturnog identiteta. Zbog trendova u turističkoj industriji koji se šire zadnjih desetljeća, turizam je načelno vrlo pogodan za prezentiranje lokalne kulturne baštine. Knjižnice pohranjuju značajan dio te baštine, ali do sada ne sudjeluju u njezinoj većoj prezentaciji kroz turističke programe.
Na radionici je pokazano, s jedne strane, na koje sve načine knjižnice već sudjeluju u razvoju turizma, a s druge strane, i što je još potrebno učiniti da baština, kao i ostali resursi u knjižnicama, postanu turistički proizvod na obostranu korist. Također, na radionici je kritički upozoreno i na neke negativne aspekte turističkog razvoja na lokalnu kulturnu baštinu te je upućeno na moguća rješenja koja omogućavaju optimalan odnos turizma i baštine, kao i ulogu knjižnica u tome odnosu.
U praktičnom dijelu radionice polaznici su na konkretnim primjerima vježbali otkrivanje resursa knjižnica s turističkim potencijalom, izgradnju narativa koji je pogodan za pretvaranje tih resursa u turističke atrakcije te načine prezentiranja tih sadržaja korisnicima i ostalim posjetiteljima (turistima):

  1. Identificiranje knjižničnih resursa s turističkim potencijalom. Polaznici su pod vodstvom voditelja uočavali, prepoznavali i identificirali takve resurse u knjižnicama u kojima rade.
  2. Izgradnja narativa za knjižnične resurse. Polaznici su se upoznali s tehnikama izgradnje narativa te na konkretnim primjerima izrađivali po jedan narativ po izboru.
  3. Prezentiranje sadržaja. Polaznici su se upoznali općenito s načinom prezentiranja sadržaja u turističke svrhe u knjižnicama. Zajedno s polaznicima osmišljen je optimalan načini prezentiranja na primjeru njihovih knjižnica.