Kako predstaviti znanje

Načini predstavljanja znanja: a) usmeni (govorenje, čitanje); b) pisani (tiskani, elektronički). Oblici predstavljanja znanja: a) usmeni (izvještaji o radu, projektu, skupovima; izlaganja); b) pisani (izvještaji o radu, projektu; prikazi skupova; prikazi (i ocjene) publikacija; dokumentiranje prakse: upute, smjernice, praktična rješenja; znanstveno/stručni radovi: seminarski radovi, diplomski radovi, magistarski radovi, doktorske disertacije, članci u znanstveno-stručnim publikacijama, knjige; c) usmeni/pisani/grafički: posteri. Mjesta/mediji predstavljanja znanja: a) usmeni: radni sastanci, skupovi, radionice, forumi, obrane akademskih stupnjeva, intervju za posao i dr.; b) pisani: znanstveni i stručni časopisi, glasila društva/ustanova, zbornici sažetaka, zbornici radova na temu, zbornici radova sa skupa, knjige, mrežne stranice ustanove, osobne mrežne stranice/blog, „preprint“ i „post-print“ arhivi i dr. Prijedlozi relevantnih sadržaja. Primjeri izrade pojedinih oblika predstavljanja znanja po izboru sudionika radionice.
Namjena: Namijenjeno sudionicima Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da uspješno komunicira u okviru svog stručnog i praktičnog rada, koristeći različite načine i oblike kao i različite medije za predstavljanje znanja.