Javno zagovaranje I

Javno zagovaranje nezaobilazna je aktivnost većine knjižnica i knjižničarskih društava širom svijeta, a uglavnom se vezuje uz nastojanja knjižničara da javnim djelovanjem zastupaju interese knjižničarstva na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Posljednijh nekoliko godina upravo IFLA, većinom svojih aktivnosti, promovira javno zagovaranje kao vještinu neophodnu za ostvarivanje ciljeva zacrtanih strategijom razvoja i poziva sve svoje članove na pojačanu aktivnost i dodatnu edukaciju.