Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama

Izgradnja i politika vođenja zbirki usklađuje se s nastavnim planom i programom škole u svrhu zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja. Vrste knjižnične građe: knjižna i neknjižna. Sadržaji knjižnične građe. Izgradnja i obrada građe: istraživanje zajednice korisnika, utvrđivanje nabavne politike, sređivanje i stručna obrada, vrednovanje fonda, čuvanje, održavanje i pročišćavanje fonda. Revizija fonda školskih knjižničara.