Formalna i sadržajna obrada vizualne građe

Formalna obrada građe je prva i osnovna stepenica obrade, bez obzira o kojoj se vrsti građe radi. Formalna obrada vizualne građe vrlo je usko povezana s predmetnom obradom. Predmetni sadržaj vizualne građe mora biti vidljiv i u formalnom opisu, ako ne iz naslova, onda iz opisa sadržaja obrađivanog primjerka. Na taj se način formalni opis usko veže uz sadržajni opis te je u mnogome ovisan o stručnosti osobe koja je obrađuje. Osnovni preduvjet svake obrade je standardizacija, bez obzira da li se radi o terminološkoj ili pak o standardizaciji same obrade. Zbog čega su toliko potrebni i važni standardi? Upravo zbog komunikacije. Komunikacija se ne može odvijati bez zajedničkog jezika, a to je skup prihvaćenih standarda koji su upute za jednoznačnost postupka u obradi, što u katalogizaciji znači jedinstven opis kao i jedinstven način pronalaženja podataka o opisivanoj građi. Stoga, kataložni standardi nalažu ujednačavanje bibliografskog opisa i pristupa podacima. Većina prikaza je o nečem, prikazuju osobu, mjesto ili neki objekt koji se mogu identificirati. Iznimku čine apstraktna umjetnička djela koja prikazuju različite objekte viđene očima različitih gledatelja. Likovna su djela katkada o nečem u širem smislu riječi, odnosno postoji tema koja je izražena uz konkretne objekte koji su prikazani. Predmetno označavanje mora uzeti u obzir oba aspekta da bi se odgovorilo na što više pitanja. Kada se radi o vizualnoj građi, ne smiju se zanemariti odrednice za vrstu, koje označavaju različite kategorije građe kojima se utvrđuje vrsta slikarskih tipova, metoda projekcije, namjena i način prikaza, te odrednice za fizička obilježja kojima označavamo građu razlikujući je prema procesu ili tehnikama nastanka, obliku i veličini, te drugim fizičkim obilježjima slikovne građe. Neka slikovna građa jednako je važna zbog svoje umjetničke vrijednosti kao i zbog predmeta sadržaja, stoga je pri opisivanju takve građe vrlo važno razlikovanje između pojmovne oznake za predmet i pojmovne oznake za vrstu i fizičko obilježje. Korisnici znaju da li žele vidjeti primjere vrste ili prikaze na kojima su vrsta i fizičko obilježje predmet. Osobita pozornost mora se posvetiti razlikovanju vrste objekta, fizičkog obilježja objekta i predmeta samog objekta.