Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje

Čitateljske grupe/klubovi. Povijesni razvoj. Pregled/vrste čitateljskih klubova (prema dobi, spolu, posebnim interesima, žanru…). Pokretanje/osnivanje kluba. Marketing. Koordinacija, knjižnična logistika. Voditelj/moderator, članovi. Popratni materijali/proizvodi, dokumentacija, arhiva: osvrti, prikazi, letci, fotografije susreta, baza citata, dnevnici čitanja… Dinamika rasprave, važnost pripreme, uloga moderatora. Komunikacija između sastanaka. Popratne aktivnosti: ocjene pročitanoga, pregled aktivnosti/igara za mlađe. Dodatne aktivnosti/dodane vrijednosti, grananje klupskih aktivnosti: izleti, glasna čitanja, filmska/poetska sekcija, rad s mlađima/ starijima… Evaluacija, povratna informacija, nadgradnja. Prilagodba klubova kroz vrijeme.