Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi

Knjižničari su se upoznali s teorijskim osnovama i praktičnim pravilnim provođenjem tri tehnike koje se vrlo često koriste kao pomoć menadžmentu za procjenu situacija, za brzo vrednovanje prijedloga projekata, kao i za kreativno timsko rješavanje problema. Primijenjene zajedno, one pomažu da se brzo i lako procijeni važnost i utjecaj nekog problema ili projekta za organizaciju, za društvenu sredinu i same nositelje projekta ili druge sudionike u procesu rada, da se kreativno riješe problemi kao i da se brzo dođe do novih ideja i prijedloga za razvoj procesa rada te procijeni njihov mogući utjecaj. Uz to, primjerice analiza interesno-utjecajnih skupina (dionika) predstavlja važan korak u planiranju i izradi projekata za korištenje fondova EU. Polazište u obradi tema je dosadašnje korištenje spomenutih tehnika koje upućuje na vrlo raširenu pojednostavljenu i često pogrešnu primjenu njihovih metoda u praksi zbog čega se ne ostvaruju sve prednosti od ovih tehnika ili se čak dolazi do pogrešnih konačnih rezultata. U praktičnim vježbama za svaku od ovih tehnika polaznici su stekli vještine njihovog pravilnog korištenja i dobivanja optimalnih rezultata.