Javno zagovaranje II

Kako knjižničari i zagovaratelji knjižnica imaju ključnu ulogu u educiranju svojih zajednica o tome zašto su knjižnice i knjižničari suštinski važni u informacijskom društvu, nužno je naučiti kako govoriti jasno, razumljivo i složno. Radionica Javno zagovaranje II detaljnije je prikazala način izrade i provedbe strategije javnog zagovaranja te se analizirala dobra praksa javno zagovaračkog rada i izrada pojedinih akcijskih planova na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Polaznici su na radionici usvojili znanja neophodna za pripremu strateških planova za zagovaranja knjižnice i predstavljanje knjižnica i knjižničarskih društava u užoj i široj društvenoj zajednici. Po odslušanoj radionici polaznici su u mogućnosti prepoznati važnost stvaranja baza podataka, izgradnje strateških odnosa i partnerstva u zajednici, te važnost zajedništva i partnerstva u nacionalnom, regionalnom i međunarodnom knjižničarskom okruženju.