E-izvori

Domaći stručni knjižničarski časopisi i glasila
Vjesnik bibliotekara Hrvatske
Novosti Hrvatskog knjižničarskog društva
Glas NSK : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Informatologia
Knjižničar/knjižničarka : časopis Knjižničarskog društva Rijeka
Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Novi uvez : glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Strani stručni knjižničarski časopisi i glasila
IFLA Journal
Knjižnica
Scandinavian Public Library Quarterly

Ostali izvori
Katica Tadić: Rad u knjižnici : priručnika za knjižničare
Elektronička izdanja Hrvatskog knjižničarskog društva
Elektronička izdanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Knjižničarske udruge u Hrvatskoj
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Društvo bibliotekara Istre
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
Društvo knjižničara Karlovačke županije
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Društvo knjižničara Split
Društvo knjižničara Zadar
Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije
Knjižničarsko društvo Međimurske županije
Knjižničarsko društvo Rijeka
Knjižničarsko društvo Varaždinske županije
Zagrebačko knjižničarsko društvo

Knjižničarske udruge u svijetu
ALA – American Library Association
EBLIDA-European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions

Korisne poveznice
Portal narodnih knjižnica Knjiznica.hr
Portal Pitajte knjižničare
Portal Biblioteke org
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Agencija za odgoj i obrazovanje
Filozofski fakultet u Zagrebu – Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Filozofski fakultet u Osijeku – Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti