Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničarskog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice.

Osnovne  zadaće iz djelokruga matične djelatnosti su:

  • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
  • praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, njihovog stanja i potreba
  • savjetodavna pomoć knjižnicama s ciljem unaprjeđenja stručnog rada prema načelima suvremene knjižnične teorije i prakse
  • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica
  • edukacija knjižničnih djelatnika
  • sustavan rad na izgradnji mreže knjižnica u svrhu učinkovitog obavljanja knjižnične djelatnosti i dr.

Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije
Voditeljica: Iva Grković, viša knjiž.

mob. 099/231-80-09
iva@gkvk.hr