Matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničarskog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice.

Osnovni je zadatak matične djelatnosti unapređivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i razvoj knjižnica na području nadležnosti. Županijska matična razvojna služba obavlja poslove prema utvrđenom planu i programu rada. U skladu s time obavljaju se sljedeći poslovi:

 • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica izravnim uvidom i na osnovi redovitih godišnjih izvješća koje knjižnice dostavljaju na zahtjev matične razvojne službe
 • praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica
 • redovita suradnja s osnivačima knjižnica, Hrvatskim zavodom za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te njihovo izvješćivanje o stanju i potrebama narodnih i školskih knjižnica
 • savjetodavna pomoć knjižnicama i predlaganje rješenja o pojedinim procesima stručnog rada u skladu s načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a u cilju dostizanja propisanih standarda
 • koordinacija rada knjižnica te poticanje međusobne suradnje
 • organizacija stručnog usavršavanja i edukacija knjižničnih djelatnika
 • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica, osnivanju novih odjela i službi, organizaciji novih zbirki i usluga
 • suradnja pri projektiranju i opremanju novih prostora knjižnica
 • predlaganje i provođenje programa informatizacije pojedinih knjižnica
 • skrb o izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije i predlaganje najprimjerenijih organizacijskih oblika
 • obavljanje drugih poslova djelatnosti.

Matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije
Voditeljica: Iva Grković, viša knjiž.
Mobitel: +385992318009

Izvješće o radu MS u 2021. – narodne
Izvješće o radu MS u 2021. – školske
Program rada MS za 2022. – narodne
Program rada MS za 2022. – školske