Knjižnični akti

Cjenik za usluga za 2023. godine

Plan nabave Gradska knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2023. godinu

Smjernice za izgradnju i upravljanje knjižničnim fondom Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Izmjene Cjenika usluga za 2022. godinu (euri)

Izmjene Cjenika usluga za 2022. godinu

Cjenik usluga za 2022. godinu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2022.

Cjenik usluga za 2021. godinu

Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Strateški plan razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 2019. do 2023. godine

Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

PRAVILNIK o zaštiti arhivskoga i dokumentarnog gradiva Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2021. (2)

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2021.

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2020. (2)

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2020.

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2019.

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2018.

Izmjene Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 2017.

Pravilnik o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Katalog informacija

Odluka o ustroju Kataloga informacija Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Pravilnik o zaštiti od požara