Opći podaci

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je samostalna javna ustanova koja organizira i pruža javnosti informacije i usluge, obrazovnog i kulturnog sadržaja koje zasniva na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, davanju na korištenje knjižnične građe i omogućavanju pristupa drugim izvorima. Ima funkciju matičnosti za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije od 1995. godine, što znači da skrbi o razvoju knjižničarstva u Županiji i koordinira rad navedenih knjižnica.
Ravnateljica ustanove: Vedrana Lugić, dipl. knjižničar.
Knjižnična djelatnost važan je čimbenik u izgradnji društva znanja i time od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je narodna knjižnica koja zadovoljava kulturne, informacijske i obrazovne potrebe građana grada Vinkovaca i stanovnika šire okolice te omogućuje ostvarenje prava na znanje, demokratski i osobni razvitak svakog građanina. Njezina osnovna funkcija je sljedeća:

 • nabavlja, obrađuje, čuva i pruža na korištenje sveukupnu knjižničnu građu,
 • razvija sve vrste pismenosti i sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju građana,
 • organizira posebne aktivnosti namijenjene poticanju čitanja kod djece, mladeži, odraslih kao i osoba s posebnim potrebama,
 • osigurava pristup informacijama kako iz svih znanstvenih područja tako i tijela javnih vlasti na lokalnoj, područnoj, državnoj i međunarodnoj razini u cilju razvoja civilnog društva,
 • omogućava pristup javnosti mrežnim izvorima,
 • omogućava kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
 • surađuje s drugim ustanovama i organizacijama važnim za ostvarivanje njezine uloge,
 • sudjeluje u razvoju kulturnog, gospodarskog i društvenog života našega Grada i Županije.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci djeluje kroz odjele i to:

 • Služba općih poslova,
 • Posudbeni odjel za odrasle i čitaonica dnevnog tiska,
 • Dječja knjižnica mira – sa čitaonicom igraonicom,
 • Audiovizualni odjel,
 • Studijski odjel s čitaonicom,
 • Zavičajna zbirka – Cibaliana i Memorijalna knjižnica iz ostavštine Ivana Vanje Raduša,
 • Služba nabave i stručne obrade (klasifikacija, katalogizacija i zaštita knjižnične građe),
 • Služba informatizacije,
 • Županijska matična služba,
 • Bibiliobus – Županijska bibliobusna služba,
 • Ogranak – Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar.

Uz redovitu svakodnevnu djelatnost, Knjižnica obilježava značajne datume, priređuje tematske izložbe knjiga, promocije, radionice, vrši edukaciju knjižničara i korisnika, priređuje odgojno-obrazovni rad s najmlađima, susrete s osobama različitih profila čiji rad prezentira široj društvenoj zajednici. Knjižnica surađuje s gradskim ustanovama, privrednicima i udrugama u našem Gradu i Županiji. Djelatnici Knjižnice odlaze na stručne skupove, radionice, seminare i tečajeve kako bi mogli pratiti pristup suvremenom knjižničarstvu i primijeniti ga u praksi.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci slijednica je Vinkovačke čitaonice koja je osnovana 1875. godine, najteže je stradala u Domovinskom ratu 1991. godine.

ravnateljica Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.