Nove tehnologije u radu s djecom i mladima

Poučavanje informacijskoj i informatičkoj pismenosti, kreativno izražavanje, promicanje i poticanje čitanja te korelacija aktivnosti s nastavnim sadržajem. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja aktivnosti u nastavi kao i mogućnostima suradnje s učiteljima i predmetnim nastavnicima.
Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom i mladima, te suradnje s učiteljima i nastavnicima. Upotreba računala PowerPointa i raznih usluga weba 2.0 (primjerice Storybird, Glogster, Animoto, Kubbu i dr.) pri planiranju i realizaciji radionica i satova knjižničara. Odabir i organizacija sadržaja mrežnih stranica za djecu i mlade (kvalitetnih mrežnih izvora i e-materijala).