Kultura u pokretu gkvk 18. siječnja 2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda, Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv poziva: Čitanjem do uključivoga društva

Naziv projekta:  Kultura u pokretu UP.02.1.1.15.0051

Nositelj projekta: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Partneri projekta: Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci

Cilj projekta: Provedbom projekta omogućit će se izravno uključivanje pripadnika ciljanih skupina u društvo aktivnostima promocije i popularizacije kulture čitanja te aktivnostima inkluzije ciljanih skupina, osiguravanjem nastavka provedbe pokretne knjižnice. Aktivnosti su osmišljene s pretpostavkom kako će ciljane skupine koristeći usluge knjižnice, obogatiti i osnažiti svoj život te time postati aktivni sudionici života svoje društvene zajednice s pretpostavkom kako se stanovnici seoskih naselja subjektivno osjećaju socijalno isključenim samim time što su fizički udaljeni od osnovnih uslužnih djelatnosti.

Kratki opis projekta

Cilj projekta ispunit će se provedbom dvaju elemenata.

Element 1 – Priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka, izravno je povezan s ciljem projekta te će se nabavom vozila, unapređenjem pokretne knjižnice i provedbom radionica na još učinkovitiji način poticati čitalačka pismenost i dostupnost čitalačkoga materijala ciljanoj skupini. Ovim elementom će se izravno utjecati na ciljanu skupinu djecu i mlade do 25 godina, pripadnike nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom i starije od 54 godine, dok će se neizravno utjecati na opću populaciju ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije.

Element 2 – Provedba aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju usmjerenih na osobe kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka također je izravno povezan s ciljem projekta te će se provedbom promotivne kampanje širiti svijest o važnosti čitalačke pismenosti i dostupnosti čitalačkoga materijala ciljanoj skupini. Elementom 2 će se izravno utjecati na stanovnike ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije, dok će se neizravno utjecati na opću populaciju.

Ukupna vrijednost projekta: 3.990.725,63 HRK

Intenzitet potpore 100 %: 3.990.725,63 HRK (EU 85 %, 15 % RH)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca − 16. rujna 2021. – 16. rujna 2023.

Kontakt osoba: Marina Karačić

E-pošta: marina.karacic@viavinkovci.hr

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Za više o EU fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hr.

Skip to content