KULTURA U POKRETU

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Naziv poziva: ‘Čitanjem do uključivog društva’

Naziv projekta:  „Kultura u pokretu“UP.02.1.1.15.0051

Nositelj projekta: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Partneri projekta : Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci

Cilj projekta: Provedbom projekta će se omogućiti izravno uključivanje pripadnika ciljanih skupina u društvo aktivnostima promocije i popularizacije kulture čitanja te aktivnostima inkluzije ciljanih skupina, osiguravanjem nastavka provedbe pokretne knjižnice. Aktivnosti su osmišljene s pretpostavkom kako će ciljane skupine koristeći usluge knjižnice, obogatiti i osnažiti svoj život te time postati aktivni sudionici života svoje društvene zajednice s pretpostavkom kako se stanovnici seoskih naselja subjektivno osjećaju socijalno isključenim samim time što su fizički udaljeni od osnovnih uslužnih djelatnosti.

Kratki opis projekta:

Cilj projekta će se ispuniti provedbom dva elementa.

Element 1 – Priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka, izravno je povezan s ciljem projekta te će se nabavom vozila, unapređenjem pokretne knjižnice i provedbom radionica na još učinkovitiji način poticati čitalačka pismenost i dostupnost čitalačkog materijala ciljanoj skupini. Kroz ovaj element će se izravno utjecati na ciljanu skupinu djecu i mlade do 25 godina, pripadnike nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom i starije od 54 godine dok će se neizravno utjecati na opću populaciju ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije.

Element 2 – Provedba aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju usmjerenih na osobe kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka također je izravno povezan s ciljem projekta te će se provedbom promotivne kampanje širiti svijest o važnosti čitalačka pismenost i dostupnost čitalačkog materijala ciljanoj skupini. Kroz elementa 2 će se izravno utjecati na stanovnike ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije, dok će se neizravno utjecati na opću populaciju.

Ukupna vrijednost projekta: 3.990.725,63 HRK

Intenzitet potpore 100%: 3.990.725,63 HRK (EU 85%, 15% RH)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca 16. rujna 2021. – 16. rujna 2023.

Kontakt osoba: Marina Karačić

Mail: marina.karacic@viavinkovci.hr

KALENDAR AKTIVNOSTI

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Za više o EU fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hr

KALENDAR AKTIVNOSTI

TRAVANJSVIBANJLIPANJ
SRPANJKOLOVOZRUJAN