Knjižnice za novo doba

projektKnjižnice za novo doba/Libraries for a new age je projekt prekogranične suradnje financiran iz pretpristupnih fondova Europske unije, odnosno iz programa IPA 2009, 2010 & 2011 Cross – Border Programme Croatia – Serbia,  mjera 1.3: People-to-People.
Projekt okuplja osam knjižnica i jednu agenciju iz Hrvatske i Srbije. Nastao je u suradnji Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, koja je nositelj projekta s hrvatske strane i IAN – a, Međunarodne mreže pomoći iz Beograda , koji je nositelj projekta sa srpske strane.
Uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci i IAN , u projektu kao partneri sudjeluju s hrvatske strane: Gradska knjižnica Vukovar, Općinska narodna knjižnica Drenovci, Gradska knjižnica Županja i Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, dok sa srpske strane sudjeluju:
Narodna biblioteka “Dr Đorđe Natošević” Inđija, Narodna biblioteka Kula i Narodna biblioteka “Veljko Petrović” Bačka Palanka.
Projekt traje dvanaest mjeseci. Njime su predviđene brojne aktivnosti koje se mogu svrstati u tri osnovne grupe:

  • Aktivnosti razvoja i povećanja kapaciteta knjižnica;
  • Edukacija marginaliziranih društvenih skupina;
  • Razvoj međukulturne suradnje i umrežavanje knjižnica.

eufAktivnosti razvoja i povećanja kapaciteta knjižnica obuhvaćaju nekoliko radionica i edukacija. Projektom je predviđeno da će 16 knjižničara (10 iz Hrvatske i 6 iz Srbije) pohađati informatičke tečajeve i steći ECDL certifikat.  U ovu grupu aktivnosti spadaju i dvije radionice koje će pohađati 24 knjižničara. Prva radionica koja će se održati u Iloku nosi naziv Izgradnja slike knjižnice kao modernog centra znanja, a druga radionica nosi naziv e-knjižničar i održat će se u Bačkoj Palanci.
Kroz ove aktivnosti knjižničari će steći nova znanja i vještine kojima će se unaprijediti rad s korisnicima te naglasiti važnost i ulogu knjižnice u lokalnoj zajednici.
Edukacije marginaliziranih društvenih skupina se odnose na aktivnosti koje će biti usmjerene prema: mladim nezaposlenim osobama (s naglaskom na žene), umirovljenicima i osobama s posebnim potrebama.
125 nezaposlenih, od kojih 75, iz Hrvatske će proći informatički tečaj te četiri tečaja aktivnog traženja posla kojima će steći znanja i vještine vezane uz pisanje životopisa, razgovora s potencijalnim poslodavcima, komunikacijske vještine…
Na ovaj način knjižnice doprinose, u malom segmentu, rješavanju problema nezaposlenosti jer će kroz spomenute programe i edukacije 75 mladih osoba (minimalno 60% žena) biti konkurentnije na tržištu rada.
Edukacije za umirovljenike i osobe s posebnim potrebama se također sastoje od prilagođenih informatičkih tečajeva. Ovima aktivnostima se radi na digitalnoj inkluziji te se osigurava ravnopravan pristup informacijama svim korisnicima. Kroz edukacije će proći 80 umirovljenika (50 u Hrvatskoj) i 80 osoba s posebnim potrebama (50 u Hrvatskoj).
Razvoj međukulturne suradnje i umrežavanje knjižnica se sastoji od aktivnosti koje će izvoditi svi sudionici projekta. U Vukovaru će se održati radionica o međukulturnoj suradnji kroz književnost za djecu. Također, predviđen je dolazak svih sudionika u projektu na Sajam zdravlja u Vinkovce kako bi se dodatno populariziralo čitanje te promovirale knjižnice i projekt Libraries for a new age.
Posljednja aktivnost u ovom segmentu projekta je natjecanje Srebrni surferi u kojem će se natjecati parovi baka/djedova-unuka u znanju rada na računalu i pretraživanju interneta. Najbolji parovi će sudjelovati na završnom natjecanju u Srbiji.
Završetak projekta je planiran za listopad 2013. godine.

PROVEDENE AKTIVNOSTI

2. studeni 2012. – Predstavljanje projekta Knjižnica za novo doba
Predstavljenja projekta je upriličeno u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Uz medije, na predstavljanju su prisustvovali predstavnici partnerskih knjižnica iz Hrvatske, predstavnici lokalne vlasti, kao i predstavnici udruga i institucija koje su neformalni partneri Projekta.
26. studeni 2012. – Prvi koordinacijski sastanak
Sastanak je održan u Vinkovcima. Prisutni su bili predstavnici svih partnera u Projektu. Dogovoren je vremenski okvir izvođenja projektnih aktivnosti.
25. siječnja 2013. – Radionica Izgradnja imidža knjižnice kao modernog centra znanja
Radionica je održana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok. Sudionici su se mogli upoznati s načinima i mogućnostima promocije knjižnica. Radionica se sastojala od tri dijela. U prvom dijelu su govorili gosti predavači, a u drugom i trećem dijelu su predstavljeni primjeri dobre prakse partnerskih knjižnica.
Na radionici su, uz predstavnike partnerskih knjižnica i lokalne vlastu, sudjelovali predstanici: Gradske knjižnica Zadar, Festivala dokumentarnog rock filma – DORF – a, Društva naša djeca Vinkovci, Biblioteka grada Beograda, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Općinske narodne knjižnica Babina Greda i nekoliko školskih knjižnica.
Program radionice
7. ožujak 2013. – Radionica Umrežavanje kroz web portale
Radionica je održana u Narodnoj biblioteci “Veljko Petrović” Bačka Palanka. Polaznicima su predstavljene mogućnosti komunikacije, promocije i unapređenja rada korištenjem novih internetskih tehnologija. Na radionici su sudjelovali predstavnici svih pratnerskih knjižnica.
Program radionice
20. travnja 2013. – Predstavljanje projekta Knjižnice za novo doba na Sajmu zdravlja
U sklopu Sajma zdravlja u Vinkovcima koji je održan od 18. do 21. travnja 2013. godine je organizirano i predstavljanje Projekta. Na izložbenom prostoru Projekta predstavljeni su svi partneri u projektu kao i gradovi iz kojih partneri dolaze.
U subotu, 20. travnja 2013. godine, je organizirana konferencija za medije na kojoj su sudjelovali predstavnici svih partnera u Projektu.
Program
20. travnja 2013. – Okrugli stol Jesu li knjižnice ukorak s vremenom
Na Okruglom stolu koji je organiziran u sklopu Sajma zdravlja se govorilo o korištenju novih tehnologija i suvremenim trendovima u knjižničarstvu. Raspravljalo se i o načinima zadovoljavanja specifičnih informacijskih potreba visokobrazovanog, informatički pismenog i informiranog korisnika.
Program Okruglog stola
15. svibnja 2013. – Radionica Interkulturalni dijalog kroz književnost za djecu
Radionica je održana u Gradskoj knjižnici Vukovar. Polaznici su čuli iskustva knjižničara i drugih stručnjaka u radu s nacionalnim manjinama (srpskom, romskom i mađarskom). Predstavljeni su primjeri rada s djecom i dječjom literaturom kojima se potiče djecu na prihvaćanje različitosti.
Uz predstavnike partnera u Projektu i predstavnike lokalne vlasti na radionici su sudjelovali i gosti iz: Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica, Biblioteka grada Beograda, Filozofskog fakulteta u Osijeku te nekoliko školskih knjižnica.
Program radionice
24. svibnja 2013. – Radionica e-knjižničar/e-bibliotekar
Radionica je održana u Narodnoj biblioteci “Dr Đorđe Natošević” Inđija. Polaznici su stekli osnovna znanja i vještine koja su potrebna za uspješno provođenje informatičkih i ECDL tečajeva.
Bilo je riječi i o  mogućnostima knjižnica da postanu ovlašteni ecdl test centri.
Na radionici su sudjelovali predstavnici partenera u projektu, lokalne vlasti i Pedagoškog fakulteta u Somoboru.
Program radionice

Informatički tečaj za umirovljenike
Projektom je predviđena edukacija za 50 umirovljenika. Od svibnja 2013. se intenzivno provode edukacija u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci i Narodnoj knjižnici i čitaonici sv. Benedikt u Nuštru (Ogranak GKVK), a od lipnja i u Gradskoj knjižnici Vukovar, Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok i Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci.
Treba naglasiti kako će brojka od 50 osoba biti premašena.

Informatički tečaj za osobe s invaliditetom
Projektom je predviđena edukacija za 50 osoba s invaliditetom. Od lipnja 2013. godine Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci intenzivno provodi edukacije u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci i Narodnoj knjižnici i čitaonici sv. Benedikt Nuštru (Ogranak GKVK) te u Centru za rehabilitaciju “Mala Terezija” Vinkovci i Domu za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar.

ECDL tečaj za nezaposlene osobe
Eduakcije nezaposlenih osoba čine najveći dio projekta kako po broju polaznika tako i po financijskoj vrijednosti.
Edukacija nezaposlenih je obuhvatila 81 osobu. Polaznici su prošli 4 modula ECDL tečaja: Osnove računalstva, Word, Excel i Internet. Nastava se odvijala na pet lokacija u Vukovarsko – srijemskoj županiji: Vinkovcima, Vukovaru, Županji, Iloku i Drenovcima i trajala je 60 školskih sati.

Aktivno traženje posla
Osim ECDL tečaja, nezaposleni su prošlo psihološko – sociološke edukacije na temu aktivnog traženja posla gdje su stekli i poboljšali znanja koja se odnose na komunikaciju s potencijalnim poslodavcem, pisanjem molbi, pisanjem životopisa, vođenjem razgovor za posao, odijevanju, nastupu pred potencijalnim poslodavcem i slično…

Srebrni surferi
Srebrni surferi – je natjecanje u poznavanju i korištenju računala i interneta. Na natjecanju su sudjelovali parovi baka/djed – unuk/unuka. Sastojao se od on – line ispita koji su natjecatelji morali riješiti uz pomoć interneta.
Organizirana su polufinalna natjecanja u Hrvatskoj i Srbiji, a najbolji parovi su odmjerili spretnost, brzinu i znanje na finalnom natjecanju koje je održano 30. listopada 2013. godine u Kuli. Najviše jeznanja i spretnosti