Oglas za prodaju rabljenog vozila – bibliobus

KLASA: 406-06/23-01/02

URBROJ: 2188-1-15-2-14

U Vinkovcima, 12. ožujka 2024. godine

Temeljem odredbe članka 14. stavka 3. točke 2. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, uz pribavljenu prethodnu suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 406-06/23-01/01, URBROJ: 2196-1-2-23-2 od 8. prosinca 2023. godine, Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci objavljuje

OGLAS ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA – BIBLIOBUS

I. Prodaje se vozilo u vlasništvu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci:

– teretno vozilo marke: IVECO

– tip vozila: EUROCARGO

– model: C-145315, ML120E24/F

– vrsta vozila: N2-teretni automobil

– oblik karoserije: zatvoreni

– broj šasije: ZCFA1EJ0202463839

– boja karoserije: višebojan

– masa praznog vozila: 8300 kg

– snaga u kW: 176 KW

– mjesta za sjedenje: 2

– stanje guma: loše

– valjanost registracije: istekla 31.01.2024. – vozilo odjavljeno

– broj prijeđenih kilometara: 317 814 km

– u prometu od: 2006. godine

– stanje vozila: loše; vozilo ima određenu namjenu – za biblioteku (police za smještaj knjiga, vozilo je preinakom namijenjeno za potrebe pokretne knjižnice), za promjenu namjene i registraciju vozila sa drugom namjenom potrebno je izvršiti određene pregradnje, nadogradnje i sl., a potom i atest.

II. Vozilo se prodaje za početnu cijenu u iznosu od 5.970,63 eura. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci oslobođena je plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

III. Pisane ponude zainteresiranih ponuditelja dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa, odnosno najkasnije do 27. ožujka 2024. godine putem pošte na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI

Ulica kralja Zvonimira 9

32100 Vinkovci

s napomenom:

NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU BIBLIOBUSA

JAVNO otvaranje ponuda će se održati dana 27. ožujka (srijeda) 2024. godine u 10,00 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 9.

Jedini kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Pravo na nadmetanje i dostavu pisanih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje najkasnije do početka javne prodaje uplate iznos od 10% početne cijene vozila. Uplata se vrši na žiro račun Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci IBAN: HR2223900011500163645.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se najviša ponuđena cijena. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te će im biti dostavljena Odluka o odabiru.

Kupac je dužan iznos kupovine uplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od održane prodaje, u protivnom se zadržava jamčevina i poništava rezultat javne prodaje. Kupac se obvezuje podmiriti troškove vezane za prijepis vozila na svoje ime.

IV. Vozilo se prodaje po načelu “viđeno – kupljeno” čime se isključuje svaka mogućnost naknadnog ulaganja prigovora. Informacije na brojeve tel. iz točke V.

V. Vozilo je moguće razgledati uz prethodnu najavu na brojeve 032/616-429, 098/912-0967 ili 098/919-3950 od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

VI. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog postupka i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javne prodaje niti mora objasniti razloge odustajanja.

POVRAT JAMČEVINE: osobama koje su uplatile jamčevinu na račun Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci sredstva će biti uplaćena na račun kojeg će naznačiti, dan nakon javne prodaje.

Predsjednica Upravnog vijeća

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Marina Markić, prof.

Najnovije objave

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
nekategorizirano

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2188-1-15-17 Vinkovci, 24. travnja 2024. godine Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu

Skip to content