4. literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni – poziv

Poziv na 4. Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni

za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci četvrtu godinu zaredom raspisuje Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni. Već pri raspisivanju prvoga Natječaja, namjera je bila učiniti ga tradicionalnim, ne sluteći koliki će interes i odaziv potaknuti. Tijekom prethodne tri godine radovi su pristizali iz svih županija i u velikom broju. Susreti nagrađenih autora i njihovih mentora u našem gradu stvorili su nova prijateljstva, nezaboravne uspomene i, što je najvažnije, pisani trag o ukorijenjenoj zavičajnosti i običajima, nastao iz pera novih generacija.

Koja je svrha i uloga Literarnog nagradnog natječaja Male vinkovačke jeseni i zašto ga ne smijemo gledati kao još jedan u nizu?

Postavlja se pitanje imamo li pravo od mladih očekivati da u budućnosti njeguju i prenose kulturnu baštinu, ako ih mi tome ne poučimo, ako im ne damo priliku da o njoj pišu i govore, da je predstavljaju.

Znanje o kulturnoj baštini i tradicijskoj kulturi neke zemlje obogaćuje osobni i nacionalni identitet svakog pojedinca. Uključivanje djece i mladih u različite aspekte očuvanja baštine i tradicijske kulture pridonosi njihovu obrazovanju, otkrivanju ljepota u različitosti, ali i senzibilizira potrebu za očuvanjem te iste baštine. Književna, pisana ili usmena predaja garancija su prenošenja kulture znanja i običaja za nove generacije.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci bila je 1970. godine začetnik i organizator prvih Dječjih vinkovačkih jeseni, a one su postale sastavnim dijelom Vinkovačkih jeseni – međunarodne smotre folklora i kulturnih običaja.Knjižnica je svojim djelovanjem stalni podupiratelj događanja vezanih za kulturnu baštinu te ovim putem objavljuje Poziv za 4. Literarni nagradni natječaj Male vinkovačke jeseni. S obzirom na njegovu važnost i velik broj prethodno prijavljenih sudionika (preko sto radova godišnje iz svih županija Republike Hrvatske), u 2024. godini, na 4. Literarnom nagradnom natječaju Male vinkovačke jeseni, nadamo se jednako brojnom odazivu sudionika iz svih područja Republike Hrvatske.

Natječaj se objavljuje za literarni rad (kratka priča, esej, poezija) na temu Zavičaj.

Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 31. svibnja 2024. godine.

Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i na društvenim mrežama Knjižnice 6. kolovoza 2024. godine.

Natječaj se provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca.

Upute za provedbu Natječaja:

Radovi će se ocjenjivati u dvjema kategorijama:

  1. kategorija – stariji osnovnoškolci (5. – 8. razred OŠ)
  2. kategorija – učenici srednjih škola (1. – 4. razred SŠ)


Tema:
Zavičaj

(zavičajne priče i legende, riječi i običaji zavičaja mog, iz života naših starih, prepoznaj me po stolu moga zavičaja, riječima šaljem slike svog zavičaja, poezija je moja zavičajna…)

Književni oblik: poezija ili proza (esej ili kratka priča do pet kartica teksta. Karticu teksta čini 1800 znakova s prazninama)

Jezik: hrvatski standardni jezik ili dijalekti

Napomena: Ako je tekst pisan na jednom od hrvatskih dijalekata, treba priložiti i mali rječnik (nepoznatih riječi, dijalektizama, regionalizama, lokalizama, arhaizama, zastarjelica…).

Prihvaćaju se samo prethodno neobjavljeni radovi. Radovi se šalju u tri primjerka, s naznakom „Male vinkovačke jeseni“, kuvertirano pod šifrom. Uz šifru autora potrebno je naznačiti učenikovo/kandidatovo godište i kategoriju u kojoj se natječe. Rješenje šifre šalje se u zasebnoj, zatvorenoj kuverti i mora sadržavati: ime i prezime, adresu, OIB, e-mail adresu i broj telefona. Ako sudionik ima mentora, potrebno je upisati i ime i prezime mentora i broj mobitela.

Prva tri najbolje ocijenjena rada u objema kategorijama, prema izboru Prosudbene komisije, bit će nagrađena. Nagrade se sastoje od prigodnih poklona i nagradnog putovanja.

Pobjednicima se dodjeljuje:

Zahvalnica/priznanje Dječjih vinkovačkih jeseni i prigodni pokloni u novčanoj vrijednosti za:

  • prvu nagradu 150 eura
  • drugu nagradu 100 eura
  • treću nagradu 70 eura


Posebna nagrada za sve nagrađene, kao i za njihovu pratnju (mentor, roditelj) dvodnevni je boravak u Vinkovcima na manifestaciji
Dječjih vinkovačkih jeseni 14. i 15. rujna 2024. godine.

Napomena: Sudionici Natječaja suglasni su da njihove osobne podatke Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci može koristiti isključivo u svrhu Natječaja.

Osobe za kontakt: Tija Pažanin, tel.: 032 616 423; e-mail: tija@gkvk.hr
Sonja Šimić, tel.: 032 616 421; e-mail: sonja@gkvk.hr
ili na mob: 091 612 3167

S velikom radošću i ove godine očekujemo vaše radove!


Organizacijski odbor Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Prosudbena komisija

Najnovije objave

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
nekategorizirano

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2188-1-15-17 Vinkovci, 24. travnja 2024. godine Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu

Skip to content