OBAVIJESTO ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/23-01/04

URBROJ: 2188-1-15-37

Vinkovci, 13. studenoga 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijem u radni odnos (KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 2188-1-15-1-1) objavljenog 11. listopada 2023. godine, na radna mjesta:

1. knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci, primljene Mateja Jurčević iz Novih Mikanovaca i Slavica Kovačević iz Antina.

2. knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci, primljena Ana Salopek iz Vođinaca.  

                                          Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

                                                                                               Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.