Poziv na pismeno testiranje

Povjerenstvo za pregled prijava na natječajza radna mjesta:

1. Knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

2. Knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 2188-1-15-1-1,

objavljenog dana 11. listopada 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radna mjesta:

1. Knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

2. Knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima Natječaja te mogu pristupiti pismenom testiranju:

1. Vlatka Vujčić

2. Romana Radišić

3. Tihonija Zovko

4. Mateja Jurčević

5. Ana Jurić

6. Ema Topalović

7. Marko Pavković

8. Franjo Nagulov

9. Slavica Kovačević

10. Marija Lozančić Keser

11. Zrinka Barjaktarić

12. Martina Marković

13. Ivana Jurić

14. Ana Salopek

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA PISMENOG TESTIRANJA

30. listopada (ponedjeljak) 2023. godine, s početkom u 16.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Na pismenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pismenog testiranja donijet će odluku koji kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju). O terminu održavanja razgovora kandidati će biti obavješteni na mrežnim stranicama Knjižnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19, 98/19 i 114/22). Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti

2. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN br. 103/21). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html

3. Tadić, Katica. (1994). Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja. Dostupno na:

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm

4. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dostupno na: https://gkvk.hr/o-knjiznici-2/sluzbeni-dokumenti/knjiznicni-akti/

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA