Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 112-02/23-01/03

URBROJ: 2188-1-15-1-205

Vinkovci, 9. listopada 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3) objavljenog 11. rujna 2023. godine, na radno mjesto knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta), mjesto rada Vinkovci, primljene su:

1. Martina Magdić iz Vinkovaca

2. Nikolina Dumančić iz Vinkovaca

ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.