Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 112-02/23-01/03

URBROJ: 2188-1-15-1-196

Vinkovci, 29. rujna 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto čistačica – dostavljačica dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci (KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3) objavljenog 11. rujna 2023. godine,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci primljene su Ivanka Marunček iz Vinkovaca i Evica Varga iz Vinkovaca.

Ravnateljica

Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.