Poziv na testiranje

Povjerenstvo za pregled prijava na natječaj

za radno mjesto:

1. Knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3,

objavljenog dana 11. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto:

1. Knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima Natječaja te mogu pristupiti pismenom testiranju:  POPIS KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE 

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA PISMENOG TESTIRANJA

3. listopada (utorak) 2023. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

Raspored testiranja:

9:00 – kandidati od rednog broja 1 do 31

11:00 – kandidati od rednog broja 32 do 62

13:00 – kandidati od rednog broj 63 do 93

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Na pismenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pismenog testiranja donijet će odluku koji kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju). O terminu održavanja razgovora kandidati će biti obavješteni na mrežnim stranicama Knjižnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19, 98/19 i 114/22). Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti
  2. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN br. 103/21). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html
  3. Tadić, Katica. (1994). Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm
  4. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dostupno na: https://gkvk.hr/o-knjiznici-2/sluzbeni-dokumenti/knjiznicni-akti/

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA